Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen
Trafikpolis dirigerar trafiken

Foto: Polisen

Oron för brott minskar, visar undersökning om trygghet

Invånarnas oro att bli utsatt för brott minskar. Samtidigt upplever invånarna att trafikregler inte följs. Det visar en sammanställning av Polisens och Uppvidinge kommuns trygghetsundersökning.

Under hösten har Polisen i Region Syd, tillsammans med 58 kommuner i södra Sverige, mätt hur trygga människor känner sig.

Över 40 000 personer har beskrivit läget där de bor. I Uppvidinge kommun har slumpvis utvalda gett svar på frågor om problem, oordning, utsatthet och oro för brott, otrygghet och polisens agerande.

9 av 10 har inte utsatts för brott
Problemen i regionen och i Uppvidinge är ungefär desamma: bilar kör för fort, buskörning med mopeder och allmän oro för inbrott. Även kritik av Polisens lokala arbete, framför allt låga närvaro, förekommer också i Uppvidinge.

Inga problem ökar egentligen i kommunen, utan istället minskar oron för brott. Trygghetskänslan när man är ensam ute en sen kväll ökar något. Nära 9 av 10 svarande i kommunen uppger att de inte har varit utsatta för något brott över huvud taget under det senaste året.

Brottsstatistik i Uppvidinge
Polisens årliga redovisning av antal anmälda brott visar att nuläget i stort sett är detsamma som år 2013. I Uppvidinge görs varje år cirka 300 anmälningar om våldsbrott, stöld, skadegörelse och brott mot person.

En brottskategori som har minskat de senaste fem åren är inbrott. År 2016 anmäldes 36 inbrott. Antalet fall av skadegörelse, där klotter ingår, ökade däremot något, till 47 förra året. Trenden är fortsatt något ökande år 2017.

Trafikbrotten i Uppvidinge har minskat till 41 år 2016. I år är de anmälda trafikbrotten däremot något fler. Att trafikbrotten är relativt få, behöver inte betyda att brotten är få, eftersom antal anmälda brott är beroende av att Polisen är på plats och utför aktiviteter. Hur ofta trafikkontroller, och även drogkontroller, genomförs, styr alltså antalet anmälda brott.

Uppvidinge kommun samverkar med Polisen
I Uppvidinge samverkar Polisen med kommunen genom det lokala brottsförebyggande rådet. Målet för rådets arbete är att samverka för stärkt trygghet. Det handlar om vilka uppgifter och åtgärder som ska prioriteras utifrån läget i kommunen. Under 2017 har kommunen och Polisen i samverkan bland annat genomfört trygghetsvandring och informationsmöte för medborgare. Elever i yngre åldrar har fått trafikinformation. Polisen samarbetar också med barn- och utbildningsförvaltningen när det gäller frågor om säkerhet på skolor och förskolor.

Vad planeras för 2018?
Nya medborgarlöften, som visar vad Uppvidinge kommun och Polisen ska samarbeta om, t.ex. trygghetsvandringar, trafikinformation och utbildningsinsatser.

Trygghetsvandringar i kommunens tätorter genomförs enligt ett rullande schema och som ett samarbete med utgångspunkt i det lokala brottsförebyggande rådet.

Medborgardialog i samverkan mellan Polisen, Räddningstjänsten och Uppvidinge kommun i samband med trygghetsvandringarna.

Webb-enkät 2018. Invånare kommer att få möjlighet att svara på frågor om trygghet på kommunens hemsida.

Ny överenskommelse om långsiktig samverkan mellan Uppvidinge kommun och Polisen kommer att tas fram under 2018.

Har du förslag som kan förbättra tryggheten i vår kommun? Välkommen att höra av dig! Håll också utkik efter webb-enkäten på hemsidan!

Sidan senast uppdaterad:2017-12-15

Kontakt

Åke Almqvist
Kommunpolis
114 14 (växel)

Camilla Ymer (S)
Kommunstyrelsens vice ordförande
0474-47 000 (växel)

Charlott Åberg
Beredskapssamordnare
0474-47 000 (växel)

ledningskontoret@uppvidinge.se

Dokument

Trygghetsmätning i Uppvidinge - en sammanställningPDF

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge