Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Delårsrapport

Delårsrapporten redovisar kommunens ekonomiska ställning, verksamhetens utfall och hur denna har finansierats. Delårsrapporten innehåller bland annat
  • Förvaltningsberättelse
  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Finansieringsanalys
  • Drift- och investeringsredovisning
  • Sammanställning över kommunens bolag
  • Verksamhetsberättelse för nämnder och styrelser
Sidan senast uppdaterad: 2018-04-12

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge