Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen
Årets pristagare och stipendiater Charlott Åberg, Martin Gillsjö, David Ernstig, Wilma Förster och Urban Calmius.

Årets pristagare och stipendiater Charlott Åberg, Martin Gillsjö, David Ernstig, Wilma Förster och Urban Calmius.

Pristagare hyllades

I samband med årets sista sammanträde med Kommunfullmäktige fick årets stipendiater och pristagare ta emot sina priser och utmärkelser.

De fem personer som har utsetts till 2017 års pristagare och stipendiater hyllades i samband med årets sista sammanträde med Kommunfullmäktige.

Här kan du läsa uttdrag ur motiveringarna. De fullständiga motiveringarna finns som pdf-filer i högerspalten.

Kulturpris 2017: Charlott Åberg

"Charlott Åberg gör ett viktigt arbete för kulturverksamheten i vår kommun. Genom att målmedvetet planera, delvis skriva och sammanställa materialet till Älghults sockens hembygdsförenings årliga mycket omfattande årskrönika bidrar hon till att levandegöra bygdens historia och föra kunskapen vidare till många både nya och gamla läsare."

Kulturpriset består av en hedersgåva i glas.

Kulturstipendium 2017: David Ernstig

"David Ernstig är en mycket ambitiös ung sångare och musiker från Uppvidinge kommun. Han har sedan tidiga år visat sig vara målinriktad och intresserad av att förkovra sig för en framtida sång-musikerbana."

Stipendiesumman är på 12 000 kronor.

Fritidspris 2017: Urban Calmius

Urban Calmius är en ledare som sedan många år är förknippad med Älghults IF. Han är ordförande, idrottsledare och föreningens allt-i-allo som ställer upp för alla i föreningen. Beskrivs som ett föredöme, en person att se upp till, respektera och tycka om. En person som man kan lita på."

Fritidspriset består av en hedersgåva i glas.

Fritidsstipendium 2017: Wilma Förster

"Wilma Förster är en ung mycket lovande ledare för ishockeyn i kommunen men framförallt Lenhovda tjejhockey. En satsning på att utveckla sig som ledare kräver stort engagemang, hängivenhet, uthållighet och att man är målinriktad i sitt uppdrag tillsammans med andra. Wilma visar ett stort engagemang och är en mycket god förebild för andra ungdomar och inte minst flickor som vill driva ishockeysatsningen framåt. Hon är positiv till att utvecklas till en än bättre ledare genom att vidareutbilda sig både inom ledarskap men även som ishockeydomare inom Lenhovda IF."

Stipendiesumman är på 10 000 kronor.

Kulturlandskapspris 2017: Martin Gillsjö

"Martin Gillsjö, Norramåla bedriver ett aktivt arbete med kulturlandskapsvård med både betesdjur och slåtter i Norramåla samt värdefull vård av markerna till Christina Grips stiftelse i Marskog. Det som kännetecknar kulturlandskapet i Norramåla är de pampiga odlingsrösena och stenmurarna samt de ljusa öppna markerna. Dess stora grad av ursprunglighet gör att den har ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Till värdet bidrar inägomarkens strukturer, som låter ana ett kulturlandskap före de stora skiftena under 1800-talet."

Priset består av en hedersbetygelse och en skylt att sätta upp på området.

Byggnadsvårdspris 2017: Martin Gillsjö

"Martin Gillsjö med familj har med varsam hand renoverat en mangårdsbyggnad i Norramåla samt vårdat övriga byggnader på fastigheten, bl.a. en magnifik ladugård med tegeltak. Fastigheten har renoverats med omsorg och med stor hänsyn till ursprung och till det omgivande vackra kulturlandskapet."

Priset består av en hedersbetygelse och en plakett att fästa på huset.

Sidan senast uppdaterad:2017-12-20

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge