Uppvidinge kommun, till startsida

Tillkännagivande av protokoll - Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-02-08

Paragrafer

§§ 6-12

Datum då anslaget publiceras

2018-02-09

Datum då anslaget avpubliceras

2018-03-05

Förvaringsplats

Kommunhuset i Åseda

Protokoll

Sidan senast uppdaterad:2018-02-09

Kontaktuppgifter till sekreterare

 

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige

Christoffer Mowide, 0474-470 29
Magda Gyllenfjell, 0474-470 11

Socialnämnden

Emma Modig, 0474-472 82

Barn- och utbildningsnämnden

Fanni Nilsson, 0474-476 41

Miljö- och byggnadsnämnden

Jonas Karlsson, 0474-470 70

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge