Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Delegationsordningar

Delegationsordningarna styr vilka beslut de förtroendevalda delegerat till tjänstepersoner eller andra att fatta beslut om.

Kommunen styrs av kommunfullmäktige men eftersom kommunen har så många ansvarsområden kan inte kommunfullmäktige hantera den ärendemängd som finns själv. Kommunfullmäktige har därför i reglementen gett olika nämnder och styrelsen uppdrag att utföra i kommunfullmäktiges ställen. Nämnderna i sin tur har också för mycket ärenden att hantera på egen hand. Därför har nämnderna förvaltningar som består av tjänstepersoner för att kunna utföra de uppdrag fullmäktige tilldelat respektive nämnd/styrelse.

I delegationsordningarna till höger finns de beslut de förtroendevalda bestämt att tjänsteperson får fatta i deras ställe.

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-23

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge