Uppvidinge kommun, till startsida

Kungörelse om antagen detaljplan - Åseda centrum, del av Åseda 12:1

Planens namn

Åseda centrum, del av Åseda 12:1

Sammanträdesdatum

2018-01-25 § 6

Datum då anslaget publiceras

2018-01-31

Datum då anslaget avpubliceras

2018-02-21

Tillgång till handlingar

Handlingarna finns på kommunens hemsida.

Överklagande

Nämndens beslut kan skriftligen överklagas hos Mark- och miljödomstolen.
Var lämnas överklagandet?
Skrivelsen ska lämnas/skickas till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Box 59
364 21 ÅSEDA
Skrivelsen kan även skickas elektroniskt till: MBN@Uppvidinge.se (Skicka undertecknat original via post)
Tid för överklagande
Nämnden ska ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Sidan senast uppdaterad:2018-01-31

Kontaktuppgifter till sekreterare

 

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige

Christoffer Mowide, 0474-470 29
Magda Gyllenfjell, 0474-470 11

Socialnämnden

Emma Modig, 0474-472 82

Barn- och utbildningsnämnden

Fanni Nilsson, 0474-476 41

Miljö- och byggnadsnämnden

Jonas Karlsson, 0474-470 70

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge