Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Linneberga avfallsanläggning

På Linneberga avfallsanläggning kan företag lämna avfall mot avgift. Avfallet vägs in och avgift betalas per ton enligt taxa. I taxan som finns under dokument till höger, finns en lista med avgifter på de avfallsslag som vi kan ta emot på anläggningen.

Öppettider

Öppettider för transport av verksamhetsavfall till anläggningen:
helgfri måndag-torsdag 7.00-16.00.

Företagskort

Företag med upp till tio anställda kan lösa kort för att lämna verksamhetsavfall på återvinningsgården på Linneberga. Kortet kostar 2 500 kronor exklusive moms och gäller för upp till 12 besök per kalenderår och maximalt 2 kbm avfall per tillfälle. För ideella föreningar kostar kortet 1 500 kronor exklusive moms. Ett enstaka besök kostar 360 kronor exklusive moms.

Vid köp av företagskortet får du som företagare tillgång till hela återvinningsgården och kan lämna metallskrot, brännbart avfall, farligt avfall, elektronik, träavfall, asbest, förpackningar och icke brännbart restavfall (gips, isolering, porslin, keramik etcetera). Avfallet ska vara sorterat när det lämnas. Återvinningsgården är bemannad, fråga personalen om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall eller läs mer om hur du sorterar i instruktionen till höger.

Spillolja och andra kemikalier tas emot i dunkar med upp till 20 liter och total volym enligt följande:

  • spillolja, maximalt 40 liter per tillfälle
  • färgavfall, maximalt 20 liter per tillfälle
  • övriga kemikalier, maximalt 20 liter per tillfälle

Företag som har löst kort behöver inte väga in avfallet utan kör direkt in till återvinningsgården. Större mängder avfall än 2 kbm vägs in och tas emot enligt taxan för Linneberga avfalls-anläggning. Utan kort kan företag endast lämna elektronikavfall med producentansvar kostnadsfritt på återvinningsgården.

Beställ företagskortet på blanketten till höger eller e-posta din beställning till tekniska.avdelningen@uppvidinge.se

Schaktmassor tas emot kostnadsfritt

Rena schaktmassor tas emot kostnadsfritt på Linneberga avfallsanläggning. Ta kontakt med tekniska avdelningen i förväg om du har större mängder material. Personal på anläggningen anvisar sedan plats för lossning av materialet.

Marksanering Sydost AB


I anslutning till Linneberga avfallsanläggning finns Marksanering Sydost AB, som tar emot och behandlar förorenad jord. Jordar förorenade med metaller behandlas till exempel genom tvättning och jordar förorenade med olja behandlas biologiskt. Anläggningen drivs av Ragn-Sells, vid förfrågan kontakta Ragn-Sells Avfallsbehandling AB, telefon 070-927 20 51.

Svepretur


För jordbrukens ensilageplast finns ett frivilligt producentansvar. Läs mer på svepretur, länk till höger.
Sidan senast uppdaterad: 2018-03-29
Maximera
Minimera
Kontakt

Tekniska avdelningen tekniska.avdelningen@uppvidinge.se

Avdelningschef
Staffan Åberg
Telefon 0474- 470 77
staffan.aberg@uppvidinge.se

Linneberga avfallsanläggning
Telefon 0474-471 01

Dokument
>Taxa för Linneberga avfallsanläggningPDF

Blankett
Beställning av företagskortPDF

>Så här sorterar du på återvinningsgårdenPDF

Länkar
>Svepreturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge