Uppvidinge kommun, till startsida

Tillkännagivande av protokoll - Tekniska utskottet

Organ

Tekniska utskottet

Sammanträdesdatum

2018-02-27

Paragrafer

§§ 1-9

Datum då anslaget publiceras

2018-03-02

Datum då anslaget avpubliceras

2018-03-26

Förvaringsplats

Kommunhuset, Åseda

Protokoll

Sidan senast uppdaterad:2018-03-05

Kontaktuppgifter till sekreterare

 

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige

Christoffer Mowide, 0474-470 29
Magda Gyllenfjell, 0474-470 11

Socialnämnden

Emma Modig, 0474-472 82

Barn- och utbildningsnämnden

Fanni Nilsson, 0474-476 41

Miljö- och byggnadsnämnden

Jonas Karlsson, 0474-470 70

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge