Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Fakturor

Fakturor på vatten, avlopp och renhållning betalar du till
bankgiro:  5221-3402
Kom ihåg att ange betalningsreferensen som är ett OCR-nummer. Det finns på fakturaavin.

Övriga fakturor från Uppvidinge kommun betalar du till:
Plusgiro: 487 08 03-6
Kom ihåg att ange betalningsreferensen som är ett OCR-nummer. Det finns på fakturaavin.

Autogiro 
Autogiro innebär att betalning sker automatiskt från ditt konto. Detta är ett enkelt sätt att betala till exempel återkommande fakturor. 

Fakturan skickas ut som vanligt till dig men inbetalningskortet är makulerat. Autogiroanslutningen kan ta några veckor efter att vi har fått din ansökan. Därför kanske det hinner komma en faktura från kommunen som ska betalas på vanligt sätt. När autogirot är klart står beloppet som "makulerat" på fakturan.

Betalningar via autogiro är idag möjliga för vissa fakturor från:
Tekniska avdelningen
Socialförvaltningen (vård och omsorg)

Blanketten för medgivande om autogiro hittar du i högerspalten. Läs igenom villkor för autogiro på blanketten för medgivande om autogiroanmälan, fyll sedan i blanketten och kom ihåg att skriva under den.
 
Vid frågor om autogiro kontakta 
Teknisk avdelning:
Carina Lindau
Telefon 0474-470 63

Socialförvaltningen
Anita Bergersäter 
Telefon 0474-473 94

Övriga insättningar och betalningar:
För övriga insättningar och betalningar som inte är fakturabetalningar finns följande insättningsmöjligheter:

Postgiro: 107330-3
Bankgiro: 5280-2477
Bankgiro: 858-5291      

Fakturera Uppvidinge kommun
Uppvidinge kommun använder sig av elektronisk fakturahantering. När en leverantör fakturerar Uppvidinge kommun måste det finnas en referens angiven på fakturan. Det är referensen som styr fakturflödet, minimerar risken för fel och gör att leverantören får betalning i tid. Du hittar fakturaadressen under kontakt i högerspalt.

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-17
Maximera
Minimera
Kontakt

Redovisningskamrer
Therese Petersson
0474- 470 12

Fakturaadress
Uppvidinge kommun
Ref[1]
Box 59
364 21 Åseda

[1] En referens motsvarar en bokstavs- och/eller sifferkombination.

Autogiroanmälan Tekniska avdelningenPDF

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge