Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen
Uppvidinge kommuns logotyp

Nyheter från Socialnämnden

Socialnämnden den 8 mars behandlade bland annat intern kontroll för år 2017 och verksamhetsberättelse med bokslut för 2017.

Här sammanfattas några av de ärenden som behandlades på Socialnämndens sammanträde den 8 mars.

Intern kontroll för år 2017
Socialnämnden ansvarar för att intern kontroll utformas enligt målet med ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering och information om verksamheten samt efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner.

År 2017 innehöll handlingsplanen för intern kontroll sex granskningsområden. Detta innefattade bland annat kontroll om rutiner följs vid avslut av familjehemsplacering och kontroll om beslut om social samvaro verkställs. Socialnämnden beslutade att godkänna redovisningen.

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2017
Socialförvaltningen beräknades ge ett underskott på 14,1 miljoner kronor år 2017. Socialnämnden beslutade att godkänna redovisningen.

Handlingarna till sammanträdet finns pubilcerade under Politik/Dagordning/kallelse. När protokollet är justerat publiceras det under Politik/Protokoll.

Sidan senast uppdaterad:2018-03-09

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge