Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen
Uppvidinge kommuns logotyp

Nyheter från Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen behandlade i under tisdagen bland annat kommunens årsredovisning för år 2017, avveckling av stödboendet Gröna huset i Norrhult och svar på motioner.

Här sammanfattas några av de ärenden som behandlades på Kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-13.

Årsredovisning 2017
Kommunens resultat är minus 3,6 miljoner kronor vilket är 5,6 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att en del av det försämrade resultatet tas från resultatutjämningsreserven (RUR).

Avveckling av stödboendet Gröna huset
Efter det stora flyktingmottagande kommunen haft tidigare år är nu behovet av stödboende mindre. Kommunstyrelsen beslutade därför att avveckla stödboendet Gröna huset i Norrhult.

Svar på motioner
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besvara Margareta Schlees (M) motion om vinterunderhåll av vägar bland annat genom att ge samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att upprätta riktlinjer för vägunderhållning och snöröjning.

Susanne Eriksson-Anderssons motion om budgetprocessen föreslår Kommunstyrelsen ska avslås eftersom "alla partier i Kommunfullmäktige inte är lika stora bör inte heller alla partier ges samma makt".

Handlingarna till sammanträdet finns att ta del av under Politik/Dagordning/kallelse.

När protokollet är justerat publiceras det under Politik/Protokoll.

Sidan senast uppdaterad:2018-04-05

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge