Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen
Snöröjning i Åseda

Svar om snöröjning

Under måndagen fick kommunen in synpunkter och frågor om snöröjning med anledning av mildvädret som har gjort många gator och vägar moddiga. Snöröjning beordrades under måndagen ut till alla gator och vägar där kommunen ansvarar för vinterväghållningen.

En del invånare hörde under måndagen av sig till kommunen med frågor och synpunkter om snöröjning efter att mildvädret gjort gator och vägar moddiga och svårframkomliga. Med anledning av frågorna och synpunkterna beskriver vi här arbetet med snöröjning under måndagen och hur kommunen arbetar med vinterväghållning i stort.

Snöröjning under måndagen
Under måndagen beordrades snöröjning av alla gator och vägar där kommunen ansvarar för väghållningen och arbetet har fortsatt under tisdagen. Det är ett stort antal gator och vägar som ska snöröjas och därför tar arbetet tid.

Så jobbar kommunen med vinterväghållning
I Uppvidinge vilar ansvaret för snöröjning av de vägar där kommunen har ett väghållaransvar på samhällsserviceförvaltningen, genom tekniska avdelningen, utifrån de budgetramar som Kommunfullmäktige fattat beslut om.

Rent praktiskt utförs snöröjningen av upphandlade entreprenörer utifrån de förutsättningar som fastställts i avtal med entreprenörerna. Principen är att snöröjning sker vid behov.

Någon regelmässig halkbekämpning sker inte efter utförd snöröjningsinsats, utan först när tekniska avdelningen eller, utanför ordinarie arbetstid, entreprenören bedömer att det behövs.

Kommunens respektive Trafikverkets ansvar
Kommunen snöröjer kommunala gator, vägsamfälligheter med statsbidrag och hundrametersvägar (de vägar där det bor någon permanent som har hundra meter eller längre till närmaste snöröjd annan väg). Trafikverket snöröjer riksvägar och länsvägar i kommunen. Trafikverket ansvarar därmed även för vissa genomfartsvägar inne i samhällena.

Du kan läsa mer om vinterväghållning och se kartor över vilka vägar kommunen ansvarar för under Boende&Miljö/Gator, vägar och parker/Vinterväghållning.

Anna Liedholm
Förvaltningschef samhällsserviceförvaltningen

Redaktör: Anna Tigerström

Sidan senast uppdaterad:2018-03-13

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge