Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen
Uppvidinge kommuns logotyp

Nyheter från Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen behandlade i under tisdagen bland annat medborgarundersökning, medgivande för skyddsjakt och förberedelser och anpassning inför dataskyddsförordningen.

Här sammanfattas några av de ärenden som behandlades på Kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-13.

Medborgarundersökning
Kommunenstyrelsen beslutade att kommunen ska låta statistiska centralbyrån genomföra en medborgarundersökning för 51 500 kronor under hösten 2018. Undersökningen kommer rikta sig till medborgare mellan 18-64 år.

Medgivande för skyddsjakt
Kommunen hade tidigare inte något medgivande för skyddsjakt. Genom att lämna ett generellt medgivande om skyddsjakt behöver kommunen inte i varje enskilt fall lämna medgivande till polismyndigheten när de frågar kommunen om medgivande av skyddsjakt. Kommunstyrelsen beslutade att lämna ett generellt medgivande om skyddsjakt.

Förberedelser och anpassning inför dataskyddsförordningen
Den 25 maj 2018 träder EU:s dataskyddsförordning i kraft och blir giltig som svensk lag. Dataskyddsförordningen förkortas ofta GDPR som är en förkortning av det engelska namnet på förordningen (General Data Protection Regulation). Förordningen gäller samma ämnesområde som i dag berörs av personuppgiftslagen med en del förändringar. Bland annat kommer det nu vara förenat med avgifter om organisationer inte sköter hanteringen av personuppgifter på ett säkert sätt. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att utse kommunstyrelsen som koncernansvarig för införandet, uppdra åt nämnder och bolag att genomföra anpassningen till den nya lagstiftningen att respektive nämnd/bolag ska stå för sina egna kostnader för införandet.

Handlingarna till sammanträdet finns att ta del av under Politik/Dagordning/kallelse.

När protokollet är justerat publiceras det under Politik/Protokoll.

Sidan senast uppdaterad:2018-04-25

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge