Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen
En ordförandeklubba

Nyheter från fullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade på tisdagen om bland annat årsredovisning, ansvarsfrihet för ledamöter och försäljning av en fastighet.

Här sammanfattas några av de ärenden som Kommunfullmäktige fattade beslut om under tisdagens sammanträde.

Årsredovisning
Kommunens resultat för år 2017 är minus 3,6 miljoner kronor vilket är 5,6 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att en del av det försämrade resultatet tas från resultatutjämningsreserven (RUR).

Kommunfullmäktige godkände årsredovisningen.

Ansvarsfrihet för ledamöter
Kommunfullmäktige ska varje år ta ställning till ansvarsfrihet för ledamöter i de styrelser och nämnder som kommunen utsett. Kommunfullmäktige beslutade att bevilja samtliga ledamöter i styrelse och nämnder ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 samt rikta en anmärkning mot kommunstyrelsens personalutskott.

Försäljning av en fastighet
Uppvidinge kommun säljer en fastighet till ett företag i kommunen. Köpeskillingen är 18 422 000 kronor.

Handlingarna inför Kommunfullmäkties möte finns att läsa här.

Protokollet kommer publiceras först efter justeringen som äger rum på torsdagen den 5 april.

Sidan senast uppdaterad:2018-03-27

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge