Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen
Flygbild över Åseda samhälle

Så ser planen för Åseda ut

Nu har den fördjupade översiktsplanen för Åseda samhälle vunnit laga kraft. Den finns att ta del av här på webbplatsen, i kommunhuset och på Uppvidinge bibliotek i Åseda.

Åseda är Uppvidinge kommuns största ort och fyller till viss del funktionen som centralort. Här finns service, natursköna områden och bra kommunikationer till större städer och regioner. För att ge Åseda möjlighet att växa och få en positiv utveckling krävs en samsyn över mark- och vattenanvändningen i samhället samt att Åsedas invånare och politiker har en gemensam vision och målsättning för orten.

Fördjupningen av översiktsplanen för Åseda samhälle är tänkt att fungera som detta. Planen ska vara vägledande för politiker och tjänstemän vid beslut och satsningar, men den ska även fungera som ett stöd och inspiration för Åsedas invånare och företagare.

Den fördjupade översiktsplanen över Åseda samhälle antogs i Kommunfullmäktige 2018-02-27 och vann laga kraft 2018-03-31.

Den färdiga planen finns tillgänglig här på kommunens webbplats, i högerspalten, på Uppvidinge bibliotek i Åseda och i kommunhusets reception i Åseda.

Sidan senast uppdaterad:2018-04-12

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge