Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Dataskyddsförordningen

På den här sidan finns information om dataskyddsförordningen, GDPR, dataskyddsombud och hur vi behandlar personuppgifter.

Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), i kraft i Sverige. Förordningen gäller som svensk lag. Den ersätter personuppgiftslagen, PUL, och ger ett stärkt skydd för personuppgifter.

En personuppgift kan till exempel vara ditt namn, ditt perssonnummer, din adress eller ett foto på dig.

Hantering av personuppgifter
Som kommun har vi många olika verksamheter och för att kunna utföra vårt arbete behöver vi behandla och spara en mängd olika personuppgifter. Personuppgifterna kan hämtas in på olika sätt, till exempel från Skatteverket eller genom att du själv skickar in en blankett med en ansökan. Dina personuppgifter sparas så länge de behövs för den aktuella verksamheten och om kommunen har en skyldighet att arkivera dem enligt lag.

Rättslig grund
För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste det alltid finnas en rättslig grund. Det kan till exempel vara myndighetsutövning, avtal eller allmänt intresse. I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att få behandla dina personuppgifter.

Vi behandlar bara dina personuppgifter för de syften och de ändamål de samlas in. Däremot kan vi ibland ha en skyldighet att enligt lag lämna uppgifterna till utomstående, till exempel andra myndigheter. Uppgifter som är allmänna handlingar och inte är sekretessbelagda kan komma att lämnas ut på begäran enligt offentlighetsprincipen.

Kontakta oss
Du har rätt till information om hur och när dina personuppgifter behandlas, och i vissa fall har du även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att hos den personuppgiftsansvarige begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag.

I kommunen är respektive nämnd personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter. Kontakta därför den nämnd som ansvarar för behandlingen.

Dataskyddsombud Miljö- och byggnadsnämnden:
Marcus Landley
mbn@uppvidinge.se

Dataskyddsombud Socialnämnden:
Lena M Eriksson
socialkontoret@uppvidinge.se

Du kan också ringa genom växeln, 0474-470 00 eller skicka e-post till ledningskontoret@uppvidinge.se.

Klagomål
Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Kontaktuppgifter hittar du på:

Datainspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-17

Kontakt

0474-470 00 (växel)
ledningskontoret@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge