Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen
Bild till kampanjen Vattensmart föreställande kamelen "Törsten"

"Törsten" hjälper oss att spara vatten

Vi ser det som en självklarhet att det kommer vatten i kranen. Men de senaste åren har grundvattennivån varit låg i stora delar i Sverige. Uppvidinge kommun deltar nu tillsammans med övriga kommuner i länet och Länsstyrelsen i Kronoberg i kampanjen Vattensmart där kamelen "Törsten" hjälper till att sprida kunskap om hur vi kan hushålla med vattnet.

I Sverige lever vi ofta med känslan att vi har obegränsad tillgång till vatten. De senaste åren har låga grundvattennivåer och lite nederbörd visat att vatten inte är något vi kan ta för givet.

Dricksvattenkampanjen Vattensmart med kamelen ”Törsten” i centrum vill sprida kunskap om hur man kan hushålla med vattnet. Länsstyrelsen och kommunerna i Kronobergs län har gått samman för att gemensamt sprida kunskap och tänkvärda tips i syfte att förebygga vattenbrist i länet.

Vattnet måste räcka till alla - bli vattensmart!
Om du sparar på vattnet, sparar du också på resurser som krävs för framställning och transport av dricksvatten. Du kan själv lätt påverka hur mycket vatten du gör av med:

  • Kyl dricksvatten i kylskåpet, så slipper du spola för att få kallt vatten.
  • Duscha kortare tid och stäng av vattnet när du tvålar in dig.
  • Stäng av kranen när du borstar tänder eller rakar dig.
  • Diska och tvätta med full maskin och på kortprogram.
  • Diska inte under rinnande vatten utan använd balja eller diskpropp
  • Dra åt kranar ordentligt.
  • Byt packning om kran eller toalett läcker.
  • Installera snålspolande kranar och duschmunstycken.
  • Samla regnvatten till bevattning i tunnor. Vattna helst inte mitt på dagen.
  • Tvätta inte bilen så ofta och gör det hos en biltvätt (där vattnet återanvänds).

Enskilda brunnar kan sina
Enskilda hushåll med grävda brunnar drabbas först och mest vid torka. Det är alltid du som äger den privata brunnen som har eget ansvar för tillgången till vatten. Har det tidigare varit problem med vattenbrist behöver du vara extra observant på förändringar nu. Planera för alternativ, som att djupborra brunn, eller andra praktiska lösningar, i god tid. Speciellet viktigt är det om du har djur som behöver mycket vatten.

Om vattnet tar slut
Uppstår akut vattenbrist kontaktar du Uppvidinge kommuns tekniska avdelning för anvisningar om tappställen där du kan hämta dricksvatten i egna kärl. Tekniska avdelningen vill ha personlig kontakt med alla som behöver hämta vatten tillfälligt – av säkerhetsskäl, men också för att veta hur stort behovet är. Du är välkommen att kontakta tekniska avdelningen genom kommunens växel 0474-470 00.

Sidan senast uppdaterad:2018-06-12

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge