Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen
Uppvidinge kommuns logotyp

Nyheter från Kommunstyrelsen

På Kommunstyrelsens sammanträde under tisdagen behandlades bland annat medfinansiering av upprustning av Åseda Folkets Park och åtgärdsprogram för Socialnämnden.

Här sammanfattar vi några av de ärenden som behandlades på Kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-12.

Protokollet från mötet kommer efter justering att publiceras under Politik/Protokollöppnas i nytt fönster.

Kallelse och handlingar till mötet finns publicerade under Politik/Dagordning/kallelseöppnas i nytt fönster.

Åtgärdsprogram för Socialnämnden
Socialnämnden redogjorde för vilka åtgärder nämnden har
vidtagit för att uppnå ett nollresultat i förhållande till budget 2018. Bakgrunden är att prognosen för årets resultat ligger på minus 6,2 miljoner kronor i förhållande till budgeten.

Medfinansiering Åseda Folkets Park
Smålandsoperan har flyttat sin spelplats till Åseda Folkets Park under 2018-2020. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att medfinansiera en upprustning av Åseda Folkets Park om Boverket gick in med pengar. Boverket har nu beslutat att bevilja projektet 897 953 kronor. Kommunens andel blir då 539 000 kronor (30 procent).

Budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021
Kommunens budgetberedning har utarbetat förslag på
budgetförutsättningar för åren 2019-2021. Förslaget utgår från en oförändrad skattesats och en befolkningsökning på 225 personer för perioden.

Förslaget innebär även att det negativa balanskravsresultatet från 2017 återställs fullt ut år 2020. För att uppnå det av Kommunfullmäktige beslutade målet om genomsnittligt årligt positivt resultat om sex miljoner kronor krävs det att kommunens kostnader sänks med 20 miljoner kronor fram till budgetår 2021.
Kommunchefen får i uppdrag att senast i april 2019 föreslå
kostnadssänkande åtgärder på 8 miljoner kronor för 2020 och
ytterligare 12 miljoner kronor för 2021.

Motioner
Kommunstyrelsen behandlade också flera motioner, bland annat om parkering på kommunal mark, om viltstängsel utmed större vägar i kommunen och om en tryggare kommun.

Sidan senast uppdaterad:2018-06-28

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge