Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen
Räddningstjänsten vid en bilolycka

Framtiden för räddnings-tjänsten

Uppvidinge kommun är på väg ut ur Räddningstjänsten Östra Kronoberg och nu har Kommunfullmäktige antagit en avsiktsförklaring om att kommunen ska bli medlem i Höglandets Räddningstjänstförbund.

Uppvidinge kommun har sagt upp medlemskapet i Räddningstjänsten Östra Kronoberg och uppsägningstiden löper ut den 31 december 2018. Nu har Kommunfullmäktige antagit en avsiktsförklaring om ett kommande medlemskap i Höglandets Räddningstjänstförbund, som samordnar Nässjös och Vetlandas räddningsverksamheter. I perioden mellan utträdet ur Räddningstjänsten Östra Kronoberg och ett inträde som fullvärdig medlem i Höglandets Räddningstjänstförbund kan det bli aktuellt med inköp av tjänster därifrån.

Det planeras inga förändringar i utryckningsverksamheten.

- Tanken är att organisationen ska vara intakt men att vi till en början köper befälstid, utbildningar med mera från Höglandets Räddningstjänstförbund. Vi hoppas att alla våra deltidsbrandmän accepterar att fortsätta sina samhällsviktiga uppdrag, säger Åke Carlson (C), Kommunstyrelsens ordförande, som tillsammans med kommunchef Christer Lindberg har fört samtal med Vetlanda och Nässjö kommuner och Höglandets Räddningstjänstförbund.

Olika syn på kostnadsfördelning
Bakgrunden till att Uppvidinge har fattat beslut om att lämna Räddningstjänsten Östra Kronoberg är olika uppfattningar i de tre medlemskommunerna (Uppvidinge, Lessebo och Tingsryd) om kostnadsfördelningen.

När Räddningstjänsten Östra Kronoberg bildades 2002 fördelades kostnaden för verksamheten mellan kommunerna utifrån hur mycket räddningstjänsten kostat i respektive kommun 2001. Det innebär att Uppvidinge betalar 37,3 procent av kostnaderna, Tingsryd 37 procent och Lessebo 25,7 procent.

En tid efter bildandet genomfördes förändringar i utryckningsorganisationen. Alstermo och Norrhult minskade med två man i beredskap. Uppvidinge har sedan 2006 försökt få en ändring av delningstalet. 2016 genomfördes ytterligare neddragning i Lenhovda och Norrhult. Uppvidinge ville då ha en förändring av kostnaden eftersom det står i förbundsordningen att större verksamhetsförändringar ska kunna påverka delningstalen. Lessebo och Tingsryd var inte intresserade av en sådan förändring. I december 2016 begärde Uppvidinge därför utträde ur förbundet.

Samarbete med Höglandets Räddningstjänstförbund
Efter ett antal överläggningar har nu Uppvidinge, Vetlanda och Nässjö kommit överens om en avsiktsförklaring som innebär att Uppvidinge under nästa mandatperiod köper tjänster från Höglandets räddningstjänst för att påföljande mandatperiod ingå som medlem.

I Räddningstjänsten Östra Kronoberg betalar Uppvidinge cirka 1 550 kronor per invånare medan Nässjö och Vetlanda betalar cirka 1 020. Då ingår något fler tjänster i Höglandets verksamhet. Uppvidinge har för närvarande ett statligt kostnadsutjämningsstöd på 150 kronor per år och invånare eftersom kommunen är så glest befolkad. Vi förutsätter att Höglandet får överta den extra ersättningen.

Uppvidinge kommer att fortsätta samverka inom Kronobergs län som tidigare.

Åke Carlson (C)
Kommunstyrelsens ordförande

Sidan senast uppdaterad:2018-06-29

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge