Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen
Socialchef Annie-Lie Jarhult

Annie-Lie Jarhult deltar i panel i Almedalen

Kommunens socialchef Annie-Lie Jarhult kommer att delta i en paneldebatt om barn och unga med psykisk ohälsa under Almedalsveckan i Visby. Där kommer hon bland annat att berätta om kommunens arbete med tidiga insatser som nyligen har startat.

Paneldebatten är på tisdag den 3 juli och temat är ”Så skapar vi en sammanhållen vårdkedja för barn och unga med psykisk ohälsa”. Det är managementkonsultbolaget Sirona Health Group som har bjudit in till paneldebatten och en av frågeställningarna är om man kan tänka nytt inom området.

- Jag tror att man måste tänka nytt eftersom de strukturer som finns i dag är skapade utifrån de behov som fanns tidigare och de behoven har ändrat sig. Som det är nu faller barn mellan stolarna, säger Annie-Lie Jarhult.

- Idag är det också så att många unga, och vuxna, använder begrepp felaktigt. Vi måste skilja på vad som är normala skeenden i livet och vad som faktiskt är depression eller ångest till exempel.

Tidiga insatser för bättre stöd och hjälp
I Uppvidinge kommun har vi startat upp något som kallas ”tidiga insatser”. Det handlar om en samverkan mellan bland annat socialförvaltningen och skolan för att tidigt upptäcka barn och familjer som behöver stöd och hjälp.

- Vårt uppdrag är att jobba i ett förebyggande och främjande perspektiv mer än vad vi gör idag. Vi måste vara där barnen är och finnas i deras miljö, både i skolan och på fritiden, fortsätter Annie-Lie Jarhult.

Mer resurser på att hjälpa barn tidigt
I paneldebatten deltar flera personer med lång erfarenhet inom området psykisk ohälsa hos barn och unga, bland andra Ing-Marie Wieselgren, projektchef, Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL och Agneta Paul, områdeschef, En väg in och Första linjen, Region Skåne.

- Jag hoppas att paneldebatten kan leda till att vi ser över var resurserna ska läggas. Vi måste lägga mer resurser på att hjälpa barn tidigt. Det här är ett område som är oerhört viktigt, säger socialchef Annie-Lie Jarhult som även vill bidra till att sätta Uppvidinge på kartan.

- Jag vill att folk ska se att även en liten kommun kan göra skillnad. Oavsett var barnen bor så har vi alla ett ansvar. Barnen är vår framtid.

Läs mer om paneldebatten:

Sirona Health Group om paneldebattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad:2018-06-29

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge