Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen
Uppvidinge kommuns logotyp

Sammanfattning från Barn- och utbildning

På Barn- och utbildningsnämndens senaste sammanträde beslutades bland annat om en förändrad ledningsorganisation vid Lenhovdaskolan och Uppvidinge grundsärskola och en långsiktig investeringsplan kring säkerhet.

Här sammanfattas några av de beslut som togs i Barn- och utbildningsnämnden 2018-06-05. Hela protokollet finns att läsa under fliken Politik/Protokoll.

Projektet Tidiga insatser
Projektledare Daniel Bergman redovisade på nämndens möte ett slutförslag om hur en permanent verksamhet kan se ut för att arbeta med tidiga insatser för barn och unga i Uppvidinge kommun.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att ge presidiet i uppdrag att samverka med Socialnämndens presidium, i syfte att förbreda ett gemensamt förslag från de båda nämnderna till Kommunfullmäktige för genomförandet av projektet Tidiga insatser från och med hösten 2018.

Långsiktig investeringsplan gällande säkerhet
Nämnden beslutade att till Kommunfullmäktige äska om en utökad investeringsbudget med 400 000 kr årligen, för perioden 2019–2021. De ekonomiska medlen ska användas för installering av elektroniskt låssystem och för inköp av intern masskommunikationsutrustning. Driftskostnader för den interna masskommunikationsutrustning finansieras inom ramen för enheternas driftsbudget.

Ledningsorganisation för Lenhovdaskolan och Uppvidinge grundsärskola
Nämnden beslutade att ge uppdrag till förvaltningschefen att förändra ledningsorganisationen vid Lenhovdaskolan och Uppvidinge grundsärskola. Förvaltningschefen ska lämna en rapport kring förändringen vid nästa sammanträde i augusti.

Förlängning av uppdrag för Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott
Nämnden beslutade att förlänga uppdraget för gymnasieutskottet till och med 2018-12-31. Syftet är att följa och stödja verksamhetens arbete.

Sidan senast uppdaterad:2018-07-03

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge