Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen
Uppvidinge kommuns logotyp

Nyheter från fullmäktige

På det senaste sammanträdet med Kommunfullmäktige togs bland annat beslut om försöksverksamhet för lokal tillredd lunch på Björkåkra förskola i Åseda och om kommunens bredbandsstrategi.

Här sammanfattas några av de beslut som togs på Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-08-28. När protokollet har justerats kommer det att publiceras under fliken Politik/Protokoll.

Lokal tillredning av lunch på Björkåkra förskola
Kommunfullmäktige har godkänt en försöksverksamhet med lokalt tillredd lunch på Björkåkra förskola under perioden 2018-01-01-2019-12-31. Försöket ska utvärderas under det sista kvartalet 2019.

Förutsättningen för försöksverksamheten är att att inga ombyggnationer eller investeringar krävs. Kostnaderna ska rymmas inom befintlig budget för Barn- och utbildningsnämnden. Krävs tilläggsanslag får nämnden återkomma till Kommunfullmäktige.

Bredbandsstrategi
Kommunfullmäktige antog den bredbandsstrategi som det kommunala IT-bolaget Uppcom har tagit fram. Syftet med bredbandsstrategin är att skapa en gemensam målbild och fokusering på utvecklingsbehoven för den digitala infrastrukturen i kommunen. Bredbandsstrategin ska också ge direktiv, stöd och vägledning i det strategiska och långsiktiga arbetet med att förverkliga kommunens mål att följa de nationella målen avseende tillgång till bredband.

Motioner och medborgarförslag
Fullmäktige tog emot ett medborgarförslag om att göra Björkåkrabadet i Åseda mer attraktivt och ett medborgarförslag om att bevara järnvägssträckan Vetlanda-Åseda. Medborgarförslagen lämnas nu över till Kommunstyrelsen för hantering och beslut.

Fullmäktige tog emot följande motioner som lämnas över till Kommunstyrelsen för hantering:

  • Lägenhetshyror för privata aktörer, Rose-Marie Elling (M).
  • Införande av yrkeskategorin vårdbiträde, Margareta Schlee (M).
  • Försörjningsstöd samt hyra på autogiro, Margareta Schlee (M).
  • Torghandel eller annan mobil försäljning, Margareta Schlee (M).
  • Inrätta en äldreombudsman, Margareta Schlee (M).

Sidan senast uppdaterad:2018-09-06

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge