Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen
Infrastrukturminister Tomas Eneroth besöker Spaljisten i Åseda

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) fick en rundvandring i Spaljistens fabrik i Åseda av Stefan Sternisa och Ulf Abrahamsson.

Ministerbesök i Åseda

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) var under tisdagen i Åseda för att besöka företaget Spaljisten och träffa företrädare för pensionärsföreningar och föreningslivet.

Transportfrågor och kompetensförsörjning var de två huvudpunkterna när infrastrukturminister Tomas Eneroth fick en rundvandring på Spaljisten, Åsedaföretaget med 140 anställda som levererar folierade produkter till Ikea.

Spaljisten tar emot cirka 2 000 fyllda transporter varje år. Tomas Eneroth berättade för produktionschef Stefan Stanisa och försäljningsansvarig Ulf Abrahamssom om de nya reglerna om beställaransvar som gäller från och med den 1 juli.

- Vi vill stärka svensk transportnäring och ställa krav på utländska åkerier. Som beställare har man nu därför ett större ansvar hela vägen för att transporterna ska vara säkra, berättade Tomas Eneroth.

Svårigheter att hitta rätt kompetens
En av de stora utmaningarna för Spaljisten och andra företag i kommunen är kompetensförsörjningen. Tomas Eneroth frågade vilka önskemål Spaljisten har till kommunen.

- Vi vill att Åseda ska vara ett attraktivt samhälle så att fler vill flytta hit. Det gäller att vi får tillbaka ungdomarna och vi behöver bostäder, svarade Ulf Abrahamsson som också berättade att företaget har börjat samarbeta med Uppvidinge gymnasieskola.

Samtal med pensionärsföreningar och föreningslivet
Efter besöket på Spaljisten träffade Tomas Eneroth företrädare för pensionärsföreningarna PRO och SPF. Där handlade mycket av frågorna om vägar och transporter, bland annat nämndes behovet av en 2+1-väg med viltstängsel på väg 23/37 mellan Braås och Åseda.

Det sista stoppet för infrastrukturministern blev på Hotell Olof där företrädare för föreningslivet i Åseda mötte upp. Tomas Eneroth hörde sig för om vilka behov och önskemål som fanns och mycket handlade om bristen på pengar och ork och ett önskemål om att ägna sig mer åt utveckling av kärnverksamheten och mindre åt skötsel av idrottsanläggningar.

Anna Tigerström
Kommunikationsansvarig
Uppvidinge kommun

Sidan senast uppdaterad:2018-09-04

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge