Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen
Uppvidinge kommuns logotyp

Nyheter från fullmäktige

På kommunfullmäktiges senaste sammanträde behandlades bland annat motioner om kompetensförsörjning inom äldreomsorg och barnomsorg.

Här sammanfattas några av de ärenden som behandlades i Kommunfullmäktige 2018-09-25. Efter justering finns protokollet att läsa under Politik/Protokoll.

Motion om kompetensförsörjning inom äldreomsorgen
Camilla Ymer (S) lämnade, den 20 oktober 2017, in en motion om kompetensförsörjning inom äldreomsorgen.

Kommufullmäktige har nu gett ett antal svar, bland annat att kommunen ska se över möjligheten att fördela arbetsuppgifter inom äldreomsorgen på annat sätt än i dag, se över möjligheten att kunna erbjuda anställning inom äldreomsorgen efter en kortare omsorgsutbildning och se över möjligheten att erbjuda samtliga studenter på vård- och omsorgsprogrammet vid Uppvidinge gymnasieskola fast anställning efter avslutad utbildning.

Motion om personalförsörjning inom barnomsorgen
Camilla Ymer har också skrivit en motion om personalförsörjning inom barnomsorgen. I motionen föreslår Camilla att kommunen genomför ett flertal åtgärder inom området.

Kommunfullmäktige beslutade att kommunen ska se över möjligheten att öppna upp för fasta anställningar inom barnomsorgen även för andra kompetenser än förskollärare och att se över möjligheten att stimulera anställda inom barnomsorgen, som inte är förskollärare, att skaffa sig en sådan utbildning.

Fyllnadsval ledamot i direktionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg
Niklas Jonsson (S) utses till ny ledamot i direktionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg efter Camilla Ymer (S) som har avsagt sig uppdraget.

Motioner och medborgarförslag
Två nya motioner anmäldes till fullmäktige:

  • Hyggesfritt skogsbruk intill Uppvidinges samhällen - Christina Lindqvist (KD)
  • Gångbana från A-plast till badet i Älghultssjön - Christina Lindqvist (KD)

Tre nya medborgarförslag anmäldes också:

  • Förbättrad tillgänglighet friskvårdsslingan runt Lenhovdasjön, delen Viken till Singeltorps by
  • Upprustning badplats Sjöparken Lenhovda
  • Öka tillgängligheten genom att bredda de kommunala bilparkeringarna

Sidan senast uppdaterad:2018-09-27

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge