Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen
Uppvidinge kommuns logotyp

Nyheter från Kommunstyrelsen

Under Kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-11 togs bland annat beslut om en motion om personalförsörjning inom barnomsorgen och kommunchef Christer Lindberg utsågs till tillförordnad chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Här sammanfattas några av de beslut som togs under Kommunstyrelsens möte 2018-09-11. Hela protokollet kommer att publiceras under Politik/Protokoll när det har justerats.

Tillförordnad förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen
Kommunchef Christer Lindberg blir tillförordnad chef för barn- och utbildningsförvaltningen en kort period tills dess att en annan lösning är på plats.

Information om medarbetarundersökningen 2018
Personalchef Cecilia Bülow informerade om resultatet av årets medarbetarundersökning. Mer information om den finns i en tidigare artikel:

Resultat från årets medarbetarundersökning

Kommunstyrelsen gav personalchefen i uppdrag att granska kommunledningsförvaltningen och samhällsserviceförvaltningen vad gäller kränkande särbehandling.

Motion om personalförsörjning inom barnomsorgen
Camilla Ymer (S) lämnade den 20 oktober 2017 in en motion om personalförsörjning inom barnomsorgen. I motionen föreslår Camilla att kommunen genomför ett flertal åtgärder inom området.

Kommunstyrelsen har nu beslutat att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att se över möjligheter och konsekvenser när det gäller att öppna upp för fasta anställningar inom barnomsorgen även för andra kompetenser än förskollärare och att stimulera anställda inom barnomsorgen som inte är förskollärare att skaffa sig en sådan utbildning.

Ansökan om medlemskap i Vätgas Sverige
Vätgas Sverige är ett partnerskap som arbetar för att underlätta en introduktion av vätgas i samhället.

Verksamheten bedrivs i form av en ideell förening med medlemmar och finansiärer från näringsliv, institut, kommuner, regioner, nationella myndigheter och föreningar. Vätgas Sveriges syfte är att fungera som initiativtagare, samordnare och kunskapsspridare.

Kommunstyrelsen beslutade att Uppvidinge kommun ska ansöka om medlemskap. Kostnaden för medlemskap är 20 000 kronor per år.

Sidan senast uppdaterad:2018-09-27

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge