Uppvidinge kommun, till startsida

Linneberga

Uppvidinge kommun driver Linneberga avfallsanläggning utanför Åseda. Anläggningen öppnades 1974 för att ta emot hushålls- och industriavfall för deponering och övriga kommunala soptippar stängdes.

Vid årsskiftet 2008/2009 stängdes även denna deponi och anläggningen är nu helt inriktad på återvinning. På anläggningen sker mottagning och behandling av hushållsavfall och vissa typer av verksamhetsavfall.

I anslutning till avfallsanläggningen finns Marksanering Sydost AB, som tar emot och behandlar förorenad jord. Anläggningen drivs av RagnSells.

Sluttäckning och lakvatten

Linnebergatippen kommer att täckas för att minska miljöpåverkan från avfallet. I täckningen ingår bland annat ett tätskikt som ska hindra regnvatten från att tränga ner i avfallet och ta med sig föroreningar och ett system för uppsamling av gas som bildas i avfallet och som annars bidrar till växthuseffekten.

Regnvattnet, så kallat lakvatten, samlas upp i ledningar runt deponin och leds till en reningsanläggning. Vid reningen minskar halterna av föroreningar som metaller och näringsämnen som kväve och fosfor. Provtagning av lakvatten och grundvatten i anslutning till deponin sker regelbundet.

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-11
Kontakt

Tekniska avdelningen tekniska.avdelningen@uppvidinge.se

Avdelningschef
Staffan Åberg
Telefon 0474- 470 77
staffan.aberg@uppvidinge.se

Linneberga avfallsanläggning
Telefon 0474-471 01

Öppettider:
Företag
Hushåll
Du kan även lämna grovsopor via grovturen. Beställ hämtning på telefon 0474-470 75.

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge