Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Förskola

I Uppvidinge kommun finns tio kommunala förskolor och tre förskolor i enskild regi.

Förskolan är en pedagogisk gruppverksamhet för barn
i åldern 1-5 år. Förskolorna har i allmänhet öppet hela året och större delen av dagen, anpassat till föräldrarnas arbetstider inklusive restid eller barnens behov.

När du tackar ja till en förskoleplats ska du samtidigt lämna in uppgift om familjens inkomst. Om familjens inkomst ändras, eller om familjeförhållandena ändras, ska du fylla i och skicka in blanketten på nytt. Om du inte lämnar in blanketten kommer du automatiskt att debiteras för den högsta barnomsorgsavgiften. Barn- och utbildningsförvaltningen kan begära att du ska lämna in uppgifter om din inkomst.

På en förskola med flera avdelningar förekommer samordnad öppning och stängning.

I samband med semesterperioden, juni-augusti, samordnas förskoleverksamheten. Det kan innebära att barn tillfälligt hänvisas till en annan förskola än den ordinarie.

Fyra dagar per kalenderår stänger förskolan för personalens planering och fortbildning. Föräldrarna får i god tid, minst en månad innan, information om vilka dagar förskolan är stängd.

Om barnet behöver omsorg under dessa dagar har barnet rätt att få det, då kan barnet placeras på en annan förskola.

Du har rätt att ha ditt barn under max fyra dagar om året i förskolan utifrån när du inte arbetar eller studerar. Du ska i god tid prata med förskolechefen. Dagarna erbjuds under terminstid dock inte under jullov eller sommarlov och gäller endast för de barn som har en betalande plats och inom ramen för ordinarie öppettider. Fridagar anmäls minst två veckor i förväg. Del av dag räknas som heldag.

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-01
Maximera
Minimera
Kontakt

Förskolechef Alstermo, Fröseke, Lenhovda, Nottebäck
Anna Andrén
Telefon 0474-473 87
Mobil 070-315 75 07
anna.andren@uppvidinge.se

Förskolechef Åseda
Ann-Marie Brundin Runesson
Telefon 0474-471 06
Mobil 070-315 75 05
ann-marie.runesson@uppvidinge.se

Förskolechef Åseda
Ann Axelsson
Telefon 0474-476 70
Mobil 070-315 75 09
ann.axelsson@uppvidinge.se

Administratör för samtliga förskolor
Marie-Louise Hoffmann
Telefon 0474-471 44
marie-louise.hoffmann@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge