Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Vårdnadsbidrag

Riksdagen har beslutat att avskaffa vårdnadsbidraget från och med den 1 februari 2016

Beslutet innebär att du som vårdnadshavare inte kan ansöka om vårdnadsbidrag för en bidragsperiod som inleds 1 februari 2016 eller därefter.

För dig som redan har beviljats vårdnadsbidrag gäller den längd på perioden som framgår av beslutet.

Om vårdnadsbidrag i Uppvidinge kommun
Vårdnadsbidraget är på 3 000 SEK per månad och barn. Bidraget är obeskattat men ska tas med som inkomst om du söker t ex bostadsbidrag eller försörjningsstöd.

Kommunen beviljar inte vårdnadsbidrag för del av månad. Det innebär att det är först månaden efter det att barnet fyller ett år som du kan få bidrag. Bidraget ges längst till och med månaden innan barnet fyller 3 år. Det blir maximalt 23 månader per barn.

Det är bara en vårdnadshavare som kan beviljas vårdnadsbidrag. Eventuell delning av bidraget måste föräldrar göra i samförstånd på egen hand.

Utbetalning sker den 25:e varje månad.

Villkor för vårdnadsbidrag i Uppvidinge kommun
Vårdnadshavare med barn som har fyllt ett år men inte tre år kan få vårdnadsbidrag om följande villkor uppfylls:

  • Vårdnadshavaren och barnet måste bo tillsammans och vara folkbokförda i Uppvidinge kommun.
  • Barnet får inte ha plats inom den kommunalt finansierade barnomsorgen. Med kommunalt finansierad barnomsorg avses all barnomsorg, både kommunal förskoleverksamhet och enskild förskoleverksamhet (även föräldrakooperativ) som uppbär kommunalt bidrag.
  • Föräldrapenning med anledning av barnets födelse på sjukpenningnivå eller grundnivå måste ha tagits ut för minst 250 hela dagar innan vårdnadsbidrag kan beviljas. Intyg om detta från Försäkringskassan måste lämnas till kommunen tillsammans med ansökan om vårdnadsbidrag.
  • Vårdnadshavaren får inte erhålla följande förmåner under den period som vårdnadsbidrag har beviljats: a-kassa och aktivitetsstöd, föräldrapenning (gäller även för annat barn i hushållet än det barn vårdnadsbidrag söks för), introduktionsersättning, sjukpenning som varat längre än 365 dagar, sjukpenning under eller omedelbart efter en period med a-kassa, sjuk/aktivitetsersättning, ålderspension eller äldreförsörjningsstöd.

Observera att det räcker med en enda dagsersättning av någon av dessa förmånstyper för att förlora rätten till vårdnadsbidrag för den aktuella månaden.

  • Make/maka/sambo som bor tillsammans med vårdnadshavaren får inte heller erhålla följande förmåner under perioden då vårdnadshavaren får vårdnadsbidrag: a-kassa och aktivitetsstöd, föräldrapenning (gäller även för annat barn i hushållet än det barn vårdnadsbidrag söks för), introduktionsersättning, sjukpenning som varat längre än 365 dagar, sjukpenning under eller omedelbart efter en period med a-kassa, sjuk/aktivitetsersättning, ålderspension, äldreförsörjningsstöd.
  • Vårdnadshavaren får inte ha en oreglerad skuld till kommunen avseende avgift för förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg, inte heller en oreglerad skuld som avser återkrav av vårdnadsbidrag.
Sidan senast uppdaterad: 2016-04-06
Maximera
Minimera
Kontakt

Förskolechef Alstermo, Fröseke, Lenhovda, Nottebäck
Anna Andrén
Telefon 0474-473 87
anna.andren@uppvidinge.se

Förskolechef Åseda
Ann-Marie Brundin Runesson
Telefon 0474-471 06
ann-marie.runesson@uppvidinge.se

Administratör för samtliga förskolor
Marie-Louise Hoffmann
Telefon 0474-471 44
marie-louise.hoffmann@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge