Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Fritidshem

Fritidshemmen vänder sig till skolbarn från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år till och med 13 år.

Personalen består av fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare.

Riktlinjer för placering och vistelse i fritidshem
Schematid ska grundas på de tider och dagar då båda vårdnadshavarna förvärvsarbetar, studerar eller omfattas av arbetsmarknadsåtgärder samt under tiden för resor till/från arbete/studier. Vid vårdnadshavares sjukskrivning kan annan vistelsetid än ordinarie arbets-/studietid godkännas av rektor.

Bestämmelser om allmän förskola gäller inte placering i fritidshem.

Vid arbetssökande och föräldraledighet får fritidshemsplatsen inte behållas mer än 14 dagar. Vid  föräldraledighet får platsen behållas i 14 dagar efter det yngre barnets födelse.

Uppsägning ska göras två månader före sista planerade närvarodag.

Ansökan, inlämning av schema och uppsägning av plats via Förskola och fritidshems e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-15

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge