Möten

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott har en del förbestämda datum för sina sammanträden.

Kommunfullmäktige

Tisdagar klockan 18.30. Varje sammanträde börjar med allmänhetens frågestund och pågår i 30 minuter.

Datum och plats då Kommunfullmäktige träffas

Datum

Plats

29 januari

Alstermo

26 februari

Lenhovda

26 mars

Norrhult

23 april

Åseda

28 maj

Alstermo

25 juni

Fröseke

27 augusti

Lenhovda

24 september

Norrhult

29 oktober

Åseda

26 november

Alstermo

17 december

Lenhovda


Kommunstyrelsen

Tisdagar klockan 13.00 i kommunhuset i Åseda

Datum då Kommunstyrelsen träffas

Datum

12 februari

12 mars

9 april

7 maj

11 juni

13 augusti

10 september

15 oktober

12 november

3 december

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tisdagar klockan 08.30 i kommunhuset i Åseda

Datum då kommunstyrelsens arbetsutskott träffas

Datum

29 januari

26 februari

26 mars

16 april

28 maj

25 juni

27 augusti

1 oktober

29 oktober

19 november

 

Kultur- och föreningsutskottet

Tisdagar klockan 13.00 i kommunhuset i Åseda

Datum då kultur- och föreningsutskottet träffas

Datum

5 februari

23 april

18 juni

27 augusti

26 november

Tekniska utskottet

Tisdagar klockan 08.30 i kommunhuset i Åseda

Datum då tekniska utskottet träffas

Datum

26 februari

23 april

24 september

26 november

 

Personalutskottet

Torsdagar klockan 14.00 i kommunhuset i Åseda

Datum då personalutskottet träffas

Datum

24 januari

21 mars

22 maj (Onsdag)

26 september

5 december

 

Barn- och utbildningsnämnden

Onsdagar klockan 13.30

Datum då barn- och utbildningsnämnden träffas

Datum

14 februari

13 mars

10 april

8 maj

12 juni

11 september

9 oktober

13 november

11 december

 

Socialnämnden

Torsdagar klockan 13.00 i Lenhovda

Datum då socialnämnden träffas

Datum

10 januari

7 februari

7 mars

4 april

9 maj

13 juni

5 september

10 oktober

7 november

5 december

 

Miljö- och byggnadsnämnden

Torsdagar klockan 13.30 i kommunhuset i Åseda. Beredningen äger rum åtta till nio dagar innan sammanträdet.

Datum då miljö- och byggnadsnämnden träffas

Datum

28 februari

21 mars

25 april

maj (datum bestäms senare)

juni (datum bestäms senare)

22 augusti

september (datum bestäms senare)

oktober (datum bestäms senare)

november (datum bestäms senare)

december (datum bestäms senare)