Förpacknings- och tidningsinsamling

Återvinningsstationer för förpackningar, tidningar och småbatterier finns i tätorterna. Det är Förpacknings- och tidningsinsamllingen, FTI, som ansvarar för alla återvinningsstationer.

På återvinningsstationen sorterar du förpackningarna i behållare för metall, plast, papper, färgat glas och ofärgat glas. Tidningar och reklam läggs i behållare för tidningar. Pappersförpackningar läggs i behållaren för pappersförpackningar. För småbatterier finns röda holkar.

Tänk på att underlätta eftersorteringen genom att:

  • ta av lock och kapsyler på burkar och flaskor och skruva av hatten på tuben. Kapsyler och lock läggs lösa i rätt behållare.
  • tömma och rengöra förpackningen. Dunkar och flaskor ska vara dropptorra, låt dem stå och rinna ur några timmar.
  • vika ihop och platta till förpackningen om det går. Då tar de mindre plats i behållaren.

Stora förpackningar

Stora förpackningar som inte går in i hålen på behållarna kan du lämna på Linneberga återvinningscentral.

Klagomål och synpunkter

Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB, FTI, som ansvarar för alla återvinningsstationer i Sverige. De har i sin tur en samordningsentreprenör med ansvar för daglig drift och skötsel, som tömning av containrar, skyltning och städning av stationerna. Mer information hittar du på FTI:s hemsida, där kan du också lämna synpunkter och klagomål direkt i ett formulär. Du kan också kontakta deras kundtjänst på 0200-88 03 11.

Producentansvar

Regeringen har bestämt att alla företag som tillverkar, importerar, fyller eller säljer förpackningar eller förpackade varor, har ansvaret för att det finns ett insamlingssystem dit slutkunderna kan lämna förpackningarna för återvinning. Det kallas producentansvar. Producentansvar finns även på elektriska och elektroniska produkter, däck, bilar och batterier.

Lämna inte grovavfall på återvinningsstationen!

På återvinningsstationen kan du endast lämna förpackningar, tidningar och småbatterier. Glödlampor, lysrör, bilbatterier, möbler, kastruller och annat är el-avfall respektive grovavfall ska lämnas på Linneberga återvinningscentral. Du kan också kostnadsfritt få el-avfall, grovavfall och farligt avfall hämtat vid tomtgränsen efter beställning hos oss på kommunen, 0474-470 75.