Linneberga återvinnings­central

Vitvaror på Linneberga återvinningscentral. Foto.

På Linneberga utanför Åseda finns en återvinningscentral där både privatpersoner och företag kan lämna sitt avfall.

Öppettider för privatpersoner

Helgfria måndagar och onsdagar klockan 07.00-18.30.
Sista helgfria lördagen varje månad klockan 09.00-12.30.

Linneberga återvinningscentral för privatpersoner

Återvinningscentralen är öppen för privatpersoner som lämnar avfall från sitt eget hushåll med bil eller släpkärra. Större mängder än en släpkärra vägs in och faktureras enligt taxa.

Vad kan du lämna?

På återvinningsgården kan du lämna metallskrot, stoppade möbler, brännbart avfall, träavfall, restavfall, elektronikavfall, vitvaror samt farligt avfall.

Den mängd avfall som lämnas från ett hushåll på återvinningscentralen under ett år ska motsvara den mängd som kan uppkomma i ett "normalhushåll" under samma period. Vid onormalt hög mängd kan hushållsavfallet ändå tas emot men då mot en avgift.

Det finns containrar för förpackningar av papper, glas, plast och metall samt tidningar.

Du kan även lämna asbesthaltigt avfall samt tryckimpregnerat träavfall och slipers.

Återvinningscentralen är bemannad. Fråga personalen om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall.

Boka Grovturen

Du kan även lämna grovsopor via Grovturen.

Beställ hämtning hos tekniska avdelningen via telefon 0474-470 75 eller via vår e-tjänst för Beställning av Grovturenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Linneberga återvinningscentral för företag

På Linneberga avfallsanläggning kan företag lämna avfall mot avgift. Avfallet vägs in och avgift betalas per ton enligt taxa. I taxan som finns under Länkar längre ner på sidan finns en lista med avgifter på de avfallsslag som vi kan ta emot på anläggningen.

Öppettider

Öppettider för transport av verksamhetsavfall till anläggningen: helgfri måndag-torsdag 07.00-16.00. Andra öppettider kan gälla i samband med semester.

Företagskort

Företag med upp till tio anställda kan lösa kort för att lämna verksamhetsavfall på återvinningscentralen på Linneberga. Kortet kostar 2 500 kronor exklusive moms och gäller för upp till 12 besök per kalenderår och maximalt 2 kubikmeter avfall per tillfälle. För ideella föreningar kostar kortet 1 500 kronor exklusive moms. Ett enstaka besök kostar 360 kronor exklusive moms.

Vid köp av företagskortet får du som företagare tillgång till hela återvinningscentralen och kan lämna metallskrot, brännbart avfall, farligt avfall, elektronik, träavfall, asbest, förpackningar och icke brännbart restavfall (gips, isolering, porslin, keramik etcetera). Avfallet ska vara sorterat när det lämnas. Återvinningscentralen är bemannad, fråga personalen om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall.

Spillolja och andra kemikalier tas emot i dunkar med upp till 20 liter och total volym enligt följande:

  • Spillolja, maximalt 40 liter per tillfälle.
  • Färgavfall, maximalt 20 liter per tillfälle.
  • Övriga kemikalier, maximalt 20 liter per tillfälle.

Företag som har löst kort behöver inte väga in avfallet utan kör direkt in till återvinningscentralen. Större mängder avfall än 2 kubikmängder vägs in och tas emot enligt taxan för Linneberga avfallsanläggning. Utan kort kan företag endast lämna elektronikavfall med producentansvar kostnadsfritt på återvinningscentralen.

Beställ företagskortet genom att fylla i den blankett som finns under E-tjänster och blanketter/Företag. Du kan också e-posta din beställning till tekniska.avdelningen@uppvidinge.se.

Schaktmassor tas emot kostnadsfritt

Rena schaktmassor tas emot kostnadsfritt på Linneberga avfallsanläggning. Ta kontakt med tekniska avdelningen i förväg om du har större mängder material. Personal på anläggningen anvisar sedan plats för lossning av materialet.

Marksanering Sydost AB

I anslutning till Linneberga avfallsanläggning finns Marksanering Sydost AB, som tar emot och behandlar förorenad jord. Jordar förorenade med metaller behandlas till exempel genom tvättning och jordar förorenade med olja behandlas biologiskt. Anläggningen drivs av Ragn-Sells AB. Vid förfrågan kontakta Ragn-Sells Treatment & Detox AB, telefon 076-145 95 05.

Svepretur

För jordbrukens ensilageplast finns ett frivilligt producentansvar.

Läs mer på Svepreturs webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster