Sopsorterings­guide

Linneberga återvinningscentral

Här får du hjälp med hur du kan sortera olika typer av material så att det kan återvinnas. Du kan också få information via appen Sopkollen som du kan ladda hem till din telefon.

Bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall transporterar du själv till Linneberga återvinningscentral. Privatpersoner lämnar bygg- och rivningsavfall kostnadsfritt. För impregnerat trä och asbesthaltigt avfall i mängder över en släpkärra tas avgift ut enligt taxa.

Exempel på bygg- och rivningsavfall är virke, fönster, tegelpannor, betong, staket och stängsel. Sortera avfallet som trä, impregnerat trä, metallskrot, brännbart avfall och restavfall.

Bygg- och rivningsavfall hämtas inte vid den fastighetsnära hämtningen av grovavfall.

Asbest

Asbesthaltigt avfall kräver särskild hantering på grund av risk för spridning av damm. Förpacka avfallet som innehåller asbest i tät plast och tejpa ihop. På anläggningen finns en särskild container för asbest. Ta kontakt med personal för anvisning om var containern står.

El-avfall

Elektriskt och elektroniskt avfall är alla förbrukade produkter som drivs med ström eller en elektrisk impuls. Exempel på el-avfall är:

 • TV
 • Tvättmaskiner
 • Glödlampor
 • Lysrör
 • Lågenergilampor
 • Miniräknare
 • Batterileksaker
 • Telefoner
 • Brödrostar
 • Borrmaskiner
 • El-visp
 • Kaffebryggare
 • Hårtorkar
 • Kylskåp

Grovturen hämtar ditt el-avfall kostnadsfritt. Ring när du vill ha det hämtat och berätta då vad du har för slags avfall. Grovturen passerar alla fastigheter i kommunen en gång i månaden enligt ett turschema. När du vill ha hämtning ringer du till 0474-470 75.

Anmäl hämtning av grovavfalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du samlar ditt el-avfall i en kartong, säck eller annat lämpligt emballage och märker den tydligt med el-avfall. Vitvaror hämtas hela.

Du kan också lämna el-avfall på Linneberga återvinningscentral.

Sedan den 1 juli 2001 finns det ett producentansvar för el-avfall, liknande producentansvaret för förpackningar. Allt el-avfall som ingår i producentansvaret omhändertas av El-retur som demonterar produkterna för att plocka ut de ämnen i kretskorten som är farligt avfall samt återvinner glas och plast. När man köper en el-produkt ingår kostnaden för omhändertagandet av den förbrukade produkten i priset och kallas för miljöavgift.

Farligt avfall

Farligt avfall är sådant avfall som är skadligt för människor och miljö om det hamnar på fel ställe. Många produkter i hemmen är farligt avfall, till exempel:

 • Färg-, lim- och lackrester
 • Rengöringsmedel
 • Lösningsmedel som aceton och lacknafta
 • Batterier
 • Kvicksilver
 • Bekämpningsmedel
 • Kemikalier
 • Tryckimpregnerat trä

Farligt avfall lägger du i miljöboxen. Du kan också lämna farligt avfall på Linneberga återvinningscentral.

Miljöboxen

Alla hushåll har fått en miljöbox för farligt avfall. Saknar ditt hushåll en miljöbox kontaktar du tekniska avdelningen för att få en ny. Bor du i flerbostadshus finns det en gemensam miljöbox. Kontakta din fastighetsskötare om du inte vet var den finns.

Miljöboxen hämtas kostnadsfritt i samband med sophämtningen.

Gör så här för att lämna farligt avfall med miljöboxen:

 • Sortera var sak för sig och förvara helst avfallet i originalförpackningen. I annat fall måste förpackningen märkas med innehåll.
 • Blanda aldrig olika medel.
 • Lägg inget löst i boxen. Lägg småsaker, exempelvis batterier och glödlampor, i påsar och knyt. Märk påsarna med innehåll.
 • Placera boxen ovanpå sopkärlet på sophämtningsdagen.

Kasserade läkemedel och kanyler

Gamla läkemedel och kanyler lämnas till apoteket. Där kan du hämta särskilda påsar för insamling av gamla läkemedel. Ta ur tabletter ur pappersförpackningen eller glasburken och lämna förpackningen på återvinningsstationen i rätt container.

Förpackningar och tidningar

Tomma förpackningar och tidningar/trycksaker lämnar du på en återvinningsstation. Där sorterar du avfallet i behållare för tidningar, metall-, plast- och pappersförpackningar samt färgade och ofärgade glasförpackningar. Återvinningsstationerna finns i samtliga tätorter i kommunen.

Tänk på att underlätta eftersorteringen genom att:

 • Ta av locket eller kapsylen på plastburken eller plastflaskan och skruva av locket på tuben. Kapsyler och lock läggs lösa i rätt container.
 • Tömma och rengöra förpackningen. Dunkar och flaskor ska vara dropptorra, låt dem stå och rinna ur.
 • Vika ihop och platta till förpackningen om det går. Då tar de mindre plats i containern.

Förpackningarna blir till nytt material

Materialet som samlas in går till återvinning och används till att göra nya förpackningar och varor.

Metallförpackningar kan även bli bilar och järnvägsräls.

Glasförpackningar kan även bli glasflaskor och glasburkar.

Plastförpackningar används för tillverkning av olika varor av plast som blomkrukor, pulkor och plastpåsar.

Tidningar kan även bli kartonger och papperspåsar.

På vår sida om återvinningsstationer kan du läsa mer om hur du sorterar förpackningar och tidningar.

Förpacknings- och tidningsinsamling

Grovavfall

Grovavfall är sådant avfall som på grund av sin storlek eller beskaffenhet inte kan eller bör läggas i soptunnan. Exempel på grovavfall är stora mattor, pulkor, möbler, barnvagnar, cyklar, husgeråd, wc-porslin, tavlor och resväskor.

I ditt sopabonnemang ingår möjligheten att efter bokning kostnadsfritt få grovavfall och el-avfall hämtat hemma vid fastigheten en gång i månaden via Grovturen. Grovavfall kan även lämnas gratis på Linneberga återvinningscentral.

Grovturen passerar alla fastigheter i kommunen en gång i månaden enligt ett turschema. När du vill ha hämtning ringer du till 0474-470 75 eller bokar via vår e-tjänst:

Upphämtning av grovavfall - bokninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sortera så här när du lämnar avfall med Grovturen:

 • Metall: till exempel motorer och gräsklippare tömda på vätska, cyklar, redskap av metall.
 • Möbler: till exempel bokhyllor, pinnstolar, trädgårdsmöbler, stoppade möbler.
 • Brännbart: avfall som inte ryms i den röda påsen, till exempel mattor, pulkor.
 • Deponi: avfall som inte ryms i övrigtpåsen, till exempel stora keramikkrukor.
 • Matolja/färgrester: lämnas i dunkar om minst 5-litersdunkar. Maximalt 50 liter får lämnas per tillfälle.
 • Småelektronik: produkter som drivs med el eller batteri eller har elektroniska komponenter, till exempel stereo, hushållsmaskiner, el-verktyg, lampor.
 • Större elektronik: till exempel spisar, disk- och tvättmaskiner, kyl- och frysskåp, tv. Så kallade fasta installationer som värmepannor och vattenberedare hämtas inte.
 • Större förpackningar: förpackningar i exempelvis plast som är för stora för att lämnas på en återvinningsstation.
 • Textil: Kläder, tyger, gardiner i större mängder.

Regler för grovsopshämtning

 • Anmäl att du vill ha grovsopshämtning senast klockan 15.00 minst två arbetsdagar före hämtningsdagen. Kommer din anmälan för sent kommer ditt grovavfall att hämtas först vid nästa grovsopstur i ditt bostadsområde.
 • När vi har mycket att göra kan du få vänta på hämtning tills nästkommande arbetsdag.
 • Du får lämna mellan 0,5 och 2 kubikmeter grovavfall per tillfälle och hushåll.
 • Ställ ut ditt grovavfall vid tomtgränsen senast klockan 06.00 på hämtningsdagen. Grovavfallet ska vara utställt på ett ordnat sätt och chauffören ska själv kunna hantera det med hjälp av en kranbil.
 • Tänk på att ställa grovavfallet så att vi inte av misstag tar med något som inte var menat för hämtning.
 • Dela gärna större avfall om det går, dock inte vitvaror. Består avfallet av flera olika material och du inte kan dela det, sorterar du efter det material som väger mest.
 • Mindre avfall så som elavfall, metallskrot, textil/kläder, deponi och brännbart sorterar du i vattentåliga säckar eller lådor. Varje säck/låda får innehålla ett (1) avfallsslag och väga högst 15 kilo. Märk säcken tydligt med det den innehåller; elavfall, metall, brännbart, deponi, textil.
 • Bensingräsklippare och liknande maskiner ska tömmas på olja och bränsle. Vätskorna lämnar du som farligt avfall på ÅVC eller lämnar i din miljöbox.
 • Om avfallet riskerar att ge stick- eller skärskador eller kan orsaka glassplitter (exempelvis glas eller keramiska hällar) ska du skyddsförpacka detta. Om du inte skyddsförpackat ditt avfall ordentligt ansvarar du själv för att städa bort eventuellt splitter från marken.

Bygg- och rivningsmaterial hämtas inte av Grovturen utan sådant får du själv transportera till Linneberga återvinningscentral.

Kompostering av matavfall

Om du vill kompostera ditt matavfall själv istället för att använda den gröna påsen ska du göra en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Du måste då ha en godkänd tät kompostbehållare med fyra sidor, en botten och ett lock. På så sätt blir matrester mylla och näring i den egna trädgården.

Kärlavfall

Kärlavfall är det hushållsavfall som återstår när du har sorterat bort grovavfall, farligt avfall, tidningar och förpackningar.

Det återstående avfallet sorteras så här:

 • röd påse = restavfall
 • grön påse = komposterbart avfall

Det går också bra att använda plastkassen från affären eller köpta avfallspåsar istället för röd påse för restavfallet.

Samtliga påsar körs till sorteringsverket i Flishult utanför Vetlanda där de sorteras maskinellt. Kameror läser av färgen och sedan förs de till rätt behållare. Gröna påsar med komposterbart avfall skickas till biologisk behandling där innehållet blir till biogas. Röda påsar och övriga påsar skickas till förbränning där innehållet blir till värme och energi.