Anmälan om misstänkt matförgiftning

Om du misstänker att du har blivit matförgiftad av mat som serverats eller köpts i Uppvidinge - anmäl det så fort som möjligt till miljö- och byggnadsförvaltningen. En snabb anmälan kan hindra andra från att bli sjuka!

Du kan göra en anmälan genom att fylla i webbformuläret nedan. Det går också bra att ringa eller skicka e-post till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Om du åt på restaurang eller köpte varan i en annan kommun så ska du i stället kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen eller motsvarande i den kommunen.

Fyll i anmälan

Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter

Så behandlas dina personuppgifter av miljö- och byggnadsnämnden när det gäller din ansökan om feriepraktik

För att kunna agera på din anmälan om misstänkt matförgiftning kan vi behöva kontakta dig. Därför behöver vi behandla och spara dina personuppgifter. Det är i huvudsak ditt namn och dina kontaktuppgifter. Vi behandlar däremot aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet. De personuppgifter vi behandlar är de du själv anger. Om du inte vill lämna de personuppgifter som vi behöver kan följden bli att vi inte kan agera på din anmälan.

Vi tillämpar alltid gällande personuppgiftslagstiftning när vi behandlar dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för vår behandling är allmänt intresse. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge vi behöver ha kontakt med dig och så länge som kommunen kan ha en skyldighet att arkivera dem enligt lag och kommunala bestämmelser. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har i vissa fall även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är miljö- och byggnadsnämnden. För att utöva dina rättigheter och exempelvis begära ett registerutdrag kan du vända dig till mijlö- och byggnadsnämnden genom att ringa 0474-470 00 eller skicka e-post till info@uppvidinge.se.

Uppvidinge kommun har även ett dataskyddsombud som du kan vända dig till genom att ringa 0481-450 00 eller skicka e-post till dataskyddsombud@nybro.se.

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Kontaktuppgifter hittar du på Datainspektionens hemsida:

www.datainspektionen.selänk till annan webbplats

Hos Datainspektionen hittar du även mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter.

Anmälan avser
Anmälan avserVarifrån kom maten du tror att du blev sjuk av?
Varifrån kom maten du tror att du blev sjuk av?Finns matrester kvar?
Finns matrester kvar?

Har du varit utomlands den senaste veckan?
Har du varit utomlands den senaste veckan?


Har du varit i kontakt med en magsjuk person?
Har du varit i kontakt med en magsjuk person?


Har du djur hemma eller har du varit i kontakt med djur?
Har du djur hemma eller har du varit i kontakt med djur?
Uppgiftslämnare
Uppgiftslämnare