Sjukanmälan

Sjukanmälan görs via telefon till Skola24 samt fritidshem och skolskjuts om eleven har detta. Kom ihåg att sjukanmäla varje dag som barnet är frånvarande.

Sjukanmälan till skolan

Telefon: 0515-777 329

  • Ange elevens personnummer (tio siffror). Om eleven inte har fullständigt personnummer, ring respektive skola för sjukanmälan.
  • Ring före klockan 08.00.
  • Ringer du efter klockan 12.00 registreras anmälan för nästkommande dag.
  • Kom ihåg att sjukanmälan ska göras varje dag.

Sjukanmälan till fritidshem

Ekens fritidshem i Lenhovda

Telefon: 0474-473 10

Regnbågens fritidshem i Alstermo

Telefon: 0481-474 73

Tornsvalans fritidshem i Nottebäck

Telefon: 0474-472 37

Åbackens fritidshem i Åseda

Telefon: 0474-471 81

Älgalyckans fritidshem i Älghult

Telefon: 0474-474 45

Om eleven har skolskjuts

Glöm inte att sjukanmäla även till skolskjutsen.

Nilsbuss når du på telefonnummer: 076 136 29 31
Åseda Trafik når du på telefonnummer: 070 921 16 13

Rutiner för sjukanmälan

Anmälan kan endast göras för en dag i taget. Du måste alltså ringa varje dag som frånvaron gäller. Tänk på att anmälan innan skoldagen börjar, helst före klockan 08.00. Vissa avvikelser kan förekomma mellan skolorna.

Sjukanmälan för nästa dag

Du kan sjukanmäla för nästkommande dag efter klockan 12.00.

Ansvarig på skolan

Klassföreståndare ansvarar för uppföljningen av elevs frånvaro.

Läkarintyg

Skolan kan begära läkarintyg vid återkommande anmäld frånvaro.

Lyssna