Alstermoskolan F-6

Alstermo - 800 invånare, hela världens skola!
På Alstermoskolan går elever från många delar av världen. Undervisningen sker i ett två-lärarsystem, vilket gör att lärarna har stora möjligheter att möta varje elev där han eller hon befinner sig. Det ger trygghet och skapar en god möjlighet för varje enskild elev att växa i - både kunskapsmässigt och i sin personliga utveckling.

Alla elever som börjar på Alstermoskolan klassplaceras, vilket gynnar integreringen. Vi satsar på det språkutvecklande arbetet, och därför sker viss del av undervisningen i förbredelsegrupper för de elever som har behov av det. I anslutning till vår skola finns en idrottshall och multiarena.