Nottebäckskolan F-6

Nottebäckskolan ligger mellan Norrhult och Klavreström, nära skog och sjöar med glas- och järnbruksmiljö in på knutarna.

Vi på Nottebäckskolan arbetar för att vara en öppen skola och vi är en mycket viktig del av vårt samhälle. En bra arbetsmiljö för både barn och vuxna samt föräldrars delaktighet i vår verksamhet är självklart.

Vårt elevråd sammanträder en gång i månaden och diskuterar aktuella frågor från klasserna.

Kamratstödjarna träffar varje månad trygghetsteamets pedagoger för att fånga upp signaler om mobbing och kränkningar och snabbt sätta in motåtgärder.