Ansökan och avgifter

Här finns information om avgifter och hur du anmäler dig till Uppvidinge kulturskola.

Ansökan

Ansökan gäller för ett läsår och ska kommit oss tillhanda senast den 30 april.

Avgifter och instrumenthyror

Avgifter

550 kronor per termin för dans, bild och drama. 500 kronor per termin för musikundervisning till och med årskurs 3. 650 kronor per termin för musikundervisning från och med årskurs 4.

Avgifterna gäller samtliga aktiviteter. Undantagna är musik i årskurs 2 samt dans och bild på skoltid.

Instrumenthyra

Stråkinstrument: 300 kronor per termin
Blåsinstrument: 325 kronor per termin

Tillhörande litteratur tillkommer.

Full avgift debiteras när du har gått tre lektioner och räkningarna skickas ut terminsvis. Familjerabatt tillämpas så att familjens äldsta barn betalar hel avgift, nästa barn halv avgift och tredje barnet inom samma familj går avgiftsfritt. För att få familjerabatt krävs att uppgiften fylls i på ansökan.

Antagning

Under juni månad får vårdnadshavare antagningsbesked.

Avanmälan

​Avanmälan ska göras för höstterminen senast vecka 37 eller för vårterminen senast vecka 5. Efter dessa veckor faktureras terminsavgift.