Lov och ledigheter

Pojke bland höstlöv

Tiderna gäller för allmän förskola, förskoleklass, fritids, grundskola, grundsärskola, Introduktionsprogrammet på Uppvidinge lärcenter och kulturskola.

Läsår för elever 2020-2021

Tiderna gäller för allmän förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, Introduktionsprogrammet på Uppvidinge lärcenter och kulturskola.

Elevernas läsår

Höstterminen 2020: Måndag 17/8 - torsdag 17/12.
Vårterminen 2021: Måndag 11/1 - fredag 11/6

Lovdagar

Höstterminen 2020

Höstlov, vecka 44: Måndag 26/10 – fredag 30/10
Stängningsdagar på förskolan: Måndag 7/9 och måndag 23/11
Stängningsdag på fritidshem: Måndag 26/10

Vårterminen 2021

Lov (planeringsdagar): Torsdag 7/1 - fredag 8/1
Stängningsdag på fritidshem: Torsdag 7/1
Sportlov, vecka 8: Måndag 22/2 - fredag 26/2
Påsklov, vecka 13: Måndag 29/3 - torsdag 1/4
Stängningsdagar på förskolan: Måndag 15/3 och måndag 3/5
Stängningsdag på fritidshem och skola: Onsdag 21/4
Lov (klämdag): Fredag 14/5

Antal skoldagar: 180

Vuxenutbildningen på Uppvidinge lärcenter läsåret 2020-2021

Höstterminen slutar fredag 18/12
Vårterminen Måndag 11/1 - fredag 9/7

Läsår för elever 2021-2022

Tiderna gäller för allmän förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, Uppvidinge lärcenter (Introduktionsprogrammet) och kulturskola.

Elevernas läsår

Höstterminen 2021: Måndag 16/8 - tisdag 21/12
Vårterminen 2022: Fredag 7/1 - torsdag 9/6

Lovdagar

Lov (planeringsdag): Måndag 13/9

Stängningsdagar på förskola

Måndag: 2021-09-13
Måndag: 2021-11-29
Onsdag: 2022-03-23, men kan ändras beroende nationella prov
Fredag: 2022-06-10

Stängningsdagar Fritidshem

Måndag: 2021-09-13
Måndag: 2021-11-01
Onsdag: 2022-03-23, men kan ändras beroende nationella prov
Fredag: 2022-06-10

Höstterminen 2021

Höstlov, vecka 44: Måndag 1/11 – fredag 5/11

Vårterminen 2022

Lov (planeringsdag): Fredag 7/1
Sportlov, vecka 8: Måndag 21/2 - fredag 25/2
Lov (planeringsdag): Onsdag 23/3, men kan ändras beroende nationella prov
Påsklov, vecka 15: Måndag 11/4 - torsdag 14/4
Lov (klämdag): Fredag 27/5

Antal skoldagar: 180

Vuxenutbildningen på Uppvidinge lärcenter läsåret 2021-2022

Höstterminen: Information kommer
Vårterminen: Information kommer

Arbetsår för personal 2020-2021

Personalens arbetsår

Höstterminen 2020: Måndag 10/8 – fredag 18/12
Vårterminen 2021: Torsdag 7/1 – onsdag 16/6

Ledigheter

Höstlov, vecka 44: Onsdag 28/10 – fredag 30/10
Sportlov, vecka 8: Måndag 22/2 - fredag 26/2
Påsklov, vecka 13: Måndag 29/3 - torsdag 1/4
Lov (klämdag): Fredag 14/5

Antal tjänstgöringsdagar: 194

Utöver de 180 skoldagarna tillkommer

5 dagar innan höstterminen startar: 10/8 - 14/8
2 dagar under höstlovet vecka 44: 26/10 – 27/10
1 dag efter elevernas terminsavslutning: 18/12
2 planeringsdagar: 7/1, 21/4
4 dagar efter elevernas läsårsavslutning: 11/6 – 16/6
Sammanlagt 14 dagar

Avstämningsperiod för lärare

2019-08-12 – 2019-11-03
2019-11-04 – 2020-02-23
2020-02-24 – 2020-06-17

Arbetsår för personal 2021-2022

Personalens arbetsår

Höstterminen 2021: Måndag 9/8 – tisdag 21/12
Vårterminen 2022: Fredag 7/1 – tisdag 14/6

Ledigheter

Höstlov, vecka 44: Torsdag 4/11 – fredag 5/11
Sportlov, vecka 8: Måndag 21/2 - fredag 25/2
Påsklov, vecka 15: Måndag 11/4 - torsdag 14/4
Lov (klämdag): Fredag 27/5

Antal tjänstgöringsdagar: 194

Utöver de 180 skoldagarna tillkommer

5 dagar innan höstterminen startar: 2021-08-09 - 2021-08-13
1 planeringsdag: 2021-09-13 3 dagar under höstlovet vecka 44: 2021-11-01 – 2021-11-03
2 planeringsdagar: 2022-01-07, 2022-03-23 3 dagar efter elevernas läsårsavslutning: 2022-06-10, 2022-06-13 – 2022-06-14 det vill säga sammanlagt 14 dagar.

Avstämningsperiod för lärare

2020-08-09 – 2020-11-03
2021-11-03 – 2022-02-23
2022-02-24 – 2022-06-15