Lov och ledigheter

Pojke bland höstlöv

Tiderna gäller för allmän förskola, förskoleklass, fritids, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och kulturskola.

Höstterminen 2018

Måndag 20/8 - torsdag 20/12

Lovdagar höstterminen 2018

Höstlov måndag 29/10 - fredag 2/11 (vecka 44) 

Vårterminen 2019

Måndag 7/1 - torsdag 13/6

Lovdagar vårterminen 2019

Lov (planeringsdag) måndag 7/1
Sportlov måndag 18/2 - fredag 22/2 (vecka 8)
Påsklov måndag 15/4 - torsdag 18/4 (vecka 16)
Lov (planeringsdag) måndag 25/3
Lov (klämdag) fredag 31/5
Lov (klämdag) fredag 7/6

Stängningsdagar för förskola och fritidshem vårterminen 2019

25/3 (planeringsdag)
17/6 (planeringsdag)