På gång på Uppvidinge lärcenter

Lärare i klassrum. Foto.

På den här sidan kan du läsa om vad som planeras på Uppvidinge lärcenter.

Höstens kurser och utbildningar

 • Fastighetsskötarutbildning
 • Industriteknisk utbildning inom CNC och enkel pneumatik
 • Utbildningar kring mobila plattformar
 • Traversutbildning
 • Utbildning kring fallskydd

Kurser som planeras

 • Heta Arbeten
 • Grundläggande brandskyddsutbildning
 • HLR (Hjärt- och lungräddning)
 • Simuleringsprogram i datorstyrd produktion
 • Grundutbildning i Cad
 • Kurser i svetsning som Mag/Mig, Tig, Gas och Mma-svetsning

Om du vill ha information om vilka möjligheter som finns och hur det går till kan du kontakta koordinator mot näringslivet: peter.holgersson@uppvidinge.se eller studie- och yrkesvägledaren: syv@uppvidinge.se

Nyhetsarkiv

Här kan du se vad som tidigare varit På gång på Uppvidinge lärcenter.

April

Det är snart dags att starta vår uppdragsutbildning Heta arbeten som genomförs i samarbete med brandskyddsföreningen och RÖK (Räddningstjänsten Östra Kronoberg). Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbeten där det kan finnas risk för att brand startar, exempelvis vid olika typer av svetsarbeten. Genomförd utbildning ger ett certifikat som är giltigt i 5 år och gäller i de nordiska länderna. Du kan välja mellan två olika tillfällen, beroende på vilken dag som passar dig:

Måndag 19:e april kl. 08.00-16.00
Onsdag 28:e april kl. 08.00-16.00

Kontakta vår koordinator för anmälan eller mer information:
Peter Holgersson
E-post: peter.holgersson@uppvidinge.se
Telefon: 073-200 33 48