Gymnasial vuxenutbildning

Skriver i ett dokument. Foto: Green Chameleon

Gymnasial vuxenutbildning är till för dig som vill skaffa en gymnasieutbildning eller behöver komplettera dina betyg.

Du kan läsa och kombinera kurser efter behov och intresse, och du kan följa platsbunda lektioner eller studera helt eller delvis på distans efter en individuell studieplan. 

Utbildningspaket

Vi har fyra olika utbildningspaket med olika inriktningar.

Bygg- och anläggningsutbildning

En utbildning i nära samarbete med kommunens byggföretag

Vi erbjuder en modern utbildning med målet att du ska bli attraktiv på arbetsmarknaden och bli trygg i din framtida yrkesroll. Vi jobbar nära byggföretagen i Uppvidinge kommun och har ett gott renommé. De vet att vår utbildning håller hög kvalitet och att eleverna som gått utbildningen har goda kunskaper med sig.

Utbildningen är på 1 400 poäng och helfart under tre terminer.

Vi har tre olika yrkesutgångar som du kan välja mellan

  • Träarbetare
  • Målare
  • Plåtslagare

Exempel på kurser vi erbjuder är

Bygg och anläggning steg 1 och 2, husbyggnadsprocessen, husbyggnad steg 1, 2 och 3.

Vad kan du arbeta med efter fullgjord utbildning?

Efter fullgjord utbildning kan du till exempel arbeta som snickare eller montör i en husfabrik. Du behöver även en anställning som lärling på ett företag där du arbetar ett visst antal timmar innan du kan få ditt yrkesbevis.

Barn- och fritidsutbildning, lärlingsutbildning

Utbildningen är på 1 650 poäng och läses på helfart under tre terminer.

Möjlig yrkesutgång

Efter fullgjord utbildning kan du arbeta som stödassistent.

Industriteknisk utbildning

Utbildningen är på 1 500 poäng och läses på helfart under tre terminer.

Valbara yrkesutgångar

  • Svets
  • Underhåll

Vård- och omsorgsutbildning

Utbildningen är på 1 700 poäng och läses på helfart under tre terminer.

Valbara yrkesutgångar

  • Hälso-/sjukvård
  • Äldreomsorg

Våra kurser för vuxna

På en del kurser går endast vuxna deltagare, men för att bredda utbudet och ge större valmöjlighet sker ibland samläsning med ungdomsgymnasiet. Efter godkända kurser får du samma kompetenser och behörigheter som elever på ungdomsgymnasiet.

Kurser på gymnasial nivå

Våra kurser

Svenska 1

SVESVE01

100

Svenska 2

SVESVE02

100

Svenska 3

SVESVE03

100

Svenska som andraspråk 1

SVASVA01

100

Svenska som andraspråk 2

SVASVA02

100

Svenska som andraspråk 3

SVASVA03

100

Engelska 5

ENGENG05

100

Engelska 6

ENGENG06

100

Engelska 7

ENGENG07

100

Matematik 1a

MATMAT01A

100

Matematik 2a

MATMAT02A

100

Matematik 1c

MATMAT01C

100

Matematik 4

MATMAT04

100

Akutsjukvård

SJUAKU0

200

Biologi 1

BIOBIO01

100

Biologi 2

BIOBIO02

100

Etik

MÄNETI0

100

Fysik 1a

FYSFYS01A

150

Fysik 2a

FYSFYS02

100

Gymnasiearbete VO

GYARVO

100

Hemsjukvård

SJUHEM0

100

Historia 1a1

HISHIS01A

50

Historia 1a2

HISHIS01A2

50

Historia 1b

HISHIS01B

100

Historia 2a

HISHIS02A

100

Hälsopedagogik

HÄLHÄL0

100

Kemi 1

KEMKEM01

100

Kemi 2

KEMKEM02

100

Ledarskap och organisation

LEDLED0

100

Lärande och utveckling

PEDLÄR0

100

Medicin 1

MEDMED01

150

Medicin 2

MEDMED02

100

Naturkunskap 1a1

NAKNAK01A1

50

Naturkunskap 1a2

NAKNAK01A2

50

Naturkunskap 2

NAKNAK02

100

Palliativ vård

SJULIN0

100

Pedagogiskt arbete

PEGPEA0

200

Psykologi 1

PSKPSY01

50

Psykologi 2a

PSKPSY02A

50

Psykologi 2b

PSKPSY02B

50

Religionskunskap 1

RELREL01

50

Religionskunskap 2

RELREL02

50

Samhällskunskap 1a1

SAMSAM01A1

50

Samhällskunskap 1a2

SAMSAM01A2

50

Samhällskunskap 1b

SAMSAM01B

100

Samhällskunskap 2

SAMSAM02

100

Skapande verksamhet

PEGSKP0

100

Specialpedagogik 1

SPCSPE01

100

Specialpedagogik 2

SPCSPE02

100

Teknik i vård och omsorg

TENTEK0

100

Vård- och omsorgsarbete 1

VÅRVÅR01

200

Vård- och omsorgsutbildningen 2

VÅRVÅR02

150

Vård och omsorg vid demenssjukdom

GERVÅR0

100

Äldres hälsa och livskvalité

GERÄLD0

200