Möten

Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, nämnder och utskott har en del förbestämda datum för sina sammanträden.

Kommunfullmäktige

Tisdagar klockan 18.30. Varje sammanträde börjar med allmänhetens frågestund som pågår i max 30 minuter.

Datum och plats då Kommunfullmäktige träffas

Datum

Plats

21 januari INSTÄLLT

Norrhult

4 februari

Åseda

3 mars

Alstermo

7 april INSTÄLLT

Lenhovda

5 maj

Norrhult

23 juni

Fröseke

1 september

OBS!

Ändrat till Fröseke

6 oktober

Alstermo

3 november

Lenhovda

15 december (OBS!  Flyttat från den 30 november)

Norrhult

Kommunstyrelsen

Onsdagar klockan 13:30 i kommunhuset i Åseda

Datum då Kommunstyrelsen träffas

Datum

OBS! 21 januari (tisdag)

19 februari

18 mars

22 april

20 maj

10 juni

19 augusti

16 september

29 september (OBS! Extrainsatt)

21 oktober

18 november

30 november (OBS! Extrainsatt)


Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tisdagar klockan 08.30 i kommunhuset i Åseda

Datum då Kommunstyrelsens arbetsutskott träffas

Datum

7 januari OBS kl. 10-12

4 februari

3 mars

7 april

5 maj

26 maj

4 augusti INSTÄLLT

1 september

6 oktober

3 november


Kultur- och föreningsutskottet

Torsdagar klockan 14.00 i kommunhuset i Åseda

Datum då Kultur- och föreningsutskottet träffas

Datum

6 februari

7 maj

18 juni

27 augusti

5 november


Tekniska utskottet

Onsdagar klockan 14:00 i kommunhuset i Åseda

Datum då Tekniska utskottet träffas

Datum

26 februari

29 april

23 september

19 november (torsdag)


Personalutskottet

Torsdagar klockan 14.00 i kommunhuset i Åseda

Datum då Personalutskottet träffas

Datum

16 januari

26 mars OBS! ändrad till 24 mars klockan 10.30

28 maj

24 september

3 december

Barn- och utbildningsnämnden

Onsdagar klockan 13.30

Datum då Barn- och utbildningsnämnden träffas

Datum

12 februari

11 mars

15 april

13 maj INSTÄLLT

9 juni

9 september

14 oktober

11 november

9 december


Socialnämnden

Tisdagar klockan 13.00 i Lenhovda

Datum då Socialnämnden träffas

Datum

16 januari (torsdag)

11 februari

10 mars

14 april

12 maj

9 juni

8 september

13 oktober

10 november

8 december


Miljö- och byggnadsnämnden

Torsdagar klockan 13.30 i kommunhuset i Åseda.

Datum då Miljö- och byggnadsnämnden träffas

Datum

16 januari 

13 februrari

12 mars

16 april

14 maj

25 juni

13 augusti INSTÄLLT!

10 september

19 oktober (Måndag)

16 november (Måndag)

14 december (Måndag)

Valnämnden

Kommunhuset i Åseda

Datum då Valnämnden träffas

Datum