Möten

Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, nämnder och utskott har en del förbestämda datum för sina sammanträden.

Kommunfullmäktige

Tisdagar klockan 18.30. Varje sammanträde börjar med allmänhetens frågestund och pågår i 30 minuter.

Datum och plats då Kommunfullmäktige träffas

Datum

Plats

29 januari

Alstermo

26 februari

Lenhovda

26 mars

Norrhult

23 april

Åseda

28 maj

Alstermo

25 juni

Fröseke

27 augusti

Lenhovda

24 september

Norrhult

29 oktober

Åseda

26 november

Alstermo

17 december

Lenhovda


Kommunstyrelsen

Tisdagar klockan 13.30 i kommunhuset i Åseda

Datum då Kommunstyrelsen träffas

Datum

12 februari

12 mars

9 april*

7 maj

11 juni

13 augusti

10 september

15 oktober

12 november

3 december

* sammanträdet börkar klockan 08.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tisdagar klockan 08.30 i kommunhuset i Åseda

Datum då Kommunstyrelsens arbetsutskott träffas

Datum

29 januari

5 mars - OBS! inställt

2 april - OBS! inställt

30 april

4 juni

6 augusti

3 september

8 oktober

5 november

26 november


Kultur- och föreningsutskottet

Tisdagar klockan 13.00 i kommunhuset i Åseda

Datum då Kultur- och föreningsutskottet träffas

Datum

5 februari

23 april - OBS! Ändrat till 9 maj

18 juni

27 augusti

26 november


Tekniska utskottet

Tisdagar klockan 08.30 i kommunhuset i Åseda

Datum då Tekniska utskottet träffas

Datum

26 februari

23 april - OBS! Ändrat till 6 maj

24 september

26 november


Personalutskottet

Torsdagar klockan 14.00 i kommunhuset i Åseda

Datum då Personalutskottet träffas

Datum

24 januari

21 mars - OBS! Ändrat till 19 mars

22 maj - OBS! Ändrat till 28 maj

26 september

5 december - OBS! Ändrat till 2 december


Barn- och utbildningsnämnden

Onsdagar klockan 13.30

Datum då Barn- och utbildningsnämnden träffas

Datum

14 februari

11 mars

10 april

8 maj

12 juni

11 september

9 oktober

13 november

11 december


Socialnämnden

Torsdagar klockan 13.00 i Lenhovda

Datum då Socialnämnden träffas

Datum

10 januari

7 februari

7 mars

4 april

9 maj

13 juni

5 september

10 oktober

7 november

5 december


Miljö- och byggnadsnämnden

Torsdagar klockan 13.30 i kommunhuset i Åseda. Beredningen äger rum åtta till tio dagar innan sammanträdet.

Datum då Miljö- och byggnadsnämnden träffas

Datum

28 februari

21 mars

25 april

23 maj

27 juni

22 augusti

26 september

24 oktober

28 november

12 december


Valnämnden

Kommunhuset i Åseda

Datum då Valnämnden träffas

Datum

18 mars klockan 15.00