Möten

Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, nämnder och utskott har en del förbestämda datum för sina sammanträden.

Kommunfullmäktige

Tisdagar klockan 18.30. Varje sammanträde börjar med allmänhetens frågestund och pågår i 30 minuter.

Datum och plats då Kommunfullmäktige träffas

Datum

Plats

29 januari

Alstermo

26 februari

Lenhovda

26 mars

Norrhult

23 april

Åseda

28 maj

Alstermo

25 juni

Fröseke

Extrainsatt: 30 juli

Åseda

27 augusti

Lenhovda

24 september

Norrhult

29 oktober

Åseda

26 november

Alstermo

17 december

Lenhovda

Kommunstyrelsen

Tisdagar klockan 08:30 i kommunhuset i Åseda

Datum då Kommunstyrelsen träffas

Datum

12 februari

12 mars

9 april

7 maj

11 juni

Extrainsatt: 23 juli*

13 augusti

10 september

15 oktober

12 november

3 december

* sammanträdet börkar klockan 10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tisdagar klockan 08.30 i kommunhuset i Åseda

Datum då Kommunstyrelsens arbetsutskott träffas

Datum

29 januari

5 mars - OBS! inställt

2 april - OBS! inställt

30 april

4 juni - OBS! inställt

6 augusti

3 september

8 oktober

5 november

26 november


Kultur- och föreningsutskottet

Tisdagar klockan 13.00 i kommunhuset i Åseda

Datum då Kultur- och föreningsutskottet träffas

Datum

5 februari

23 april - OBS! Ändrat till 9 maj

18 juni

27 augusti

26 november


Tekniska utskottet

Tisdagar klockan 08.30 i kommunhuset i Åseda

Datum då Tekniska utskottet träffas

Datum

26 februari

23 april - OBS! Ändrat till 6 maj

24 september

26 november


Personalutskottet

Torsdagar klockan 14.00 i kommunhuset i Åseda

Datum då Personalutskottet träffas

Datum

24 januari

21 mars - OBS! Ändrat till 19 mars

22 maj - OBS! Ändrat till 28 maj

26 september

5 december - OBS! Ändrat till 2 december


Barn- och utbildningsnämnden

Onsdagar klockan 13.30

Datum då Barn- och utbildningsnämnden träffas

Datum

14 februari

11 mars

10 april

8 maj

12 juni

11 september

9 oktober

13 november

11 december


Socialnämnden

Torsdagar klockan 13.00 i Lenhovda

Datum då Socialnämnden träffas

Datum

10 januari

7 februari

7 mars

4 april

9 maj

13 juni

5 september

10 oktober

7 november

5 december


Miljö- och byggnadsnämnden

Torsdagar klockan 13.30 i kommunhuset i Åseda. Beredningen äger rum åtta till tio dagar innan sammanträdet.

Datum då Miljö- och byggnadsnämnden träffas

Datum

28 februari

21 mars

25 april

23 maj

27 juni

15 augusti

26 september

24 oktober

28 november

12 december


Valnämnden

Kommunhuset i Åseda

Datum då Valnämnden träffas

Datum

18 mars klockan 15.00