Feriepraktik

Gräs med dagg. Foto Jonas Weckschmied

Uppvidinge kommun erbjuder feriepraktik till ungdomar i kommunen under sommaren. Genom feriepraktiken hoppas vi att du får en inblick i arbetslivet och att praktiken kanske kan hjälpa dig när du ska välja yrke i framtiden.

Du som går i årskurs 9 eller i årskurs 1 eller 2 i gymnasiet och är folkbokförd i Uppvidinge kommun kan ansöka om feriepraktik.

Praktikplatserna finns inom den kommunala verksamheten och hos föreningar. Under praktiken kommer du inte att ersätta ordinarie personal som under ett sommarjobb utan du får en egen handledare som vägleder dig under praktiktiden.

Ansökningstiden inför sommaren 2020 har nu gått ut.

Information till dig som har sökt feriepraktik

Med anledning av den rådande situationen med covid-19 behöver vi anpassa feriepraktiken. Därför flyttas informationen av erbjudna platser till den 8 maj. Vi arbetar med att få fram ett så stort antal ferieplatser som möjligt och att säkerställa att ni som sökt får en meningsfull och trygg praktik.

Välkommen att höra av dig med frågor till arbetsmarknadsenheten, 0474-476 10, arbetsmarknad@uppvidinge.se

Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter

Så behandlas dina personuppgifter av kommunstyrelsen när det gäller din ansökan om feriepraktik

För att kunna behandla din ansökan om feriepraktik behöver vi behandla och spara dina personuppgifter. Det är i huvudsak ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter. Vi behandlar däremot aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet. De personuppgifter vi behandlar är de du själv anger. Om du inte vill lämna de personuppgifter som vi behöver kan följden bli att vi inte kan erbjuda feriepraktik.

Vi tillämpar alltid gällande personuppgiftslagstiftning när vi behandlar dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för vår behandling är avtal. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge vi behöver ha kontakt med dig och så länge som kommunen kan ha en skyldighet att arkivera dem enligt lag och kommunala bestämmelser. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har i vissa fall även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är kommunstyrelsen. För att utöva dina rättigheter och exempelvis begära ett registerutdrag kan du vända dig till kommunstyrelsen genom att ringa 0474-470 00 eller skicka e-post till info@uppvidinge.se.

Uppvidinge kommun har även ett dataskyddsombud som du kan vända dig till genom att ringa 0481-450 00 eller skicka e-post till dataskyddsombud@nybro.se.

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Kontaktuppgifter hittar du på Datainspektionens hemsida:

www.datainspektionen.selänk till annan webbplats

Hos Datainspektionen hittar du även mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter.

Vem kan söka feriepraktik?

Du som går i årskurs 9 och du som går i årskurs 1 eller 2 på gymnasiet kan ansöka om en feriepraktik genom kommunen. Du måste vara folkbokförd i Uppvidinge kommun.

Hur lång är praktiken?

Praktiken är två veckor som ska omfatta 80 timmars arbete. Du kommer överens med din handledare om vilka arbetstider du har men grunden är att du har åtta timmars arbetstid per dag. Under sommaren 2020 påbörjas feriepraktiken vecka 25 och avslutas vecka 32.

Hur ansöker jag?

Ansökningstiden inför sommaren 2020 gick ut den 1 mars. I början av 2021 kommer det finnas möjlighet att ansöka inför nästa sommar. I formuläret får du ange önskemål kring period, arbetsplats och i vilken del av kommunen du vill arbeta. Vi försöker att i möjligaste mån tillgodose dina önskemål.

Är alla garanterade en praktikplats?

Tyvärr kan vi inte garantera att alla som ansöker om feriepraktik kan få en plats. Ju fler veckor du kan ha praktik och ju fler önskemål om arbetsplatser du anger desto större chans är det att du får en praktikplats. Vid fördelningen av platser kommer de som inte har fyllt 18 år och de som inte har något annat sommarjobb att prioriteras.

Kan jag byta arbetsplats eller period?

Nej, i regel kan du inte byta arbetsplats eller period för din praktik. I största möjliga mån försöker vi tillgodose dina önskemål men vi har inte möjlighet att erbjuda dig en annan plats eller period när alla platser är fördelade.

Vad får jag för lön?

Ersättningen för feriepraktiken under sommaren 2020 är:

  • 60 kronor i timmen för dig som är 15 år
  • 66 kronor i timmen för dig som är 16 år
  • 77 kronor i timmen för dig som är 17-18 år.

Lönen utbetalas månaden efter utfört arbete och som allra tidigast den 27 augusti. De flesta kommer dock att få sin utbetalning den 27 september.

När får jag besked om praktikplats?

Du kommer att få besked angående feriepraktiken under maj. Beskedet skickas ut till dig på den e-postadress du har angett i din ansökan. Sedan kommer du som har fått en praktikplats att kallas till ett informationsmöte.