Feriepraktik

Gräs med dagg. Foto Jonas Weckschmied

Uppvidinge kommun erbjuder feriepraktik till ungdomar i kommunen under sommaren. Genom feriepraktiken hoppas vi att du får en inblick i arbetslivet och att praktiken kanske kan hjälpa dig när du ska välja yrke i framtiden.

Praktikplatserna finns inom den kommunala verksamheten, andra organisationer och föreningar. Under praktiken kommer du inte att ersätta ordinarie personal som under ett sommarjobb utan får en egen handledare som vägleder dig under praktiktiden.

Praktikperioden för 2019 är nu avslutad. I början av 2020 kommer det att finnas information här om hur du ansöker om feriepraktik för sommaren 2020.

Vem kan ansöka feriepraktik?

Du som har gått ut årskurs 1 eller 2 på gymnasiet kan ansöka om feriepraktik genom kommunen. Du måste vara folkbokförd i Uppvidinge kommun.

Hur lång är praktiken?

Praktiken är två veckor som ska omfatta 80 timmars arbete. Du kommer överens med din handledare om vilka arbetstider du har men grunden är att man har åtta timmars arbetstid per dag. Under sommaren 2019 påbörjas feriepraktiken vecka 25 och avslutas vecka 32.

Hur ansöker jag?

Ansökningstiden för sommaren 2019 gick ut den 14 april. I början av 2020 kommer det att finnas information här om hur du ansöker om feriepraktik för sommaren 2020.

Är alla garanterade en praktikplats?

Tyvärr kan vi inte garantera att alla som ansöker om feriepraktik kan få en plats. Ju fler veckor du kan ha praktik och ju fler önskemål om arbetsplats du anger desto större chans är det att du får en praktikplats. Vid fördelningen av platser kommer de som inte har fyllt 18 år och de som inte har något annat sommarjobb att prioriteras.

Kan jag byta arbetsplats eller period?

Nej, i regel kan du inte byta arbetsplats eller period för din praktik. I största möjliga mån försöker vi tillgodose dina önskemål men vi har inte möjlighet att erbjuda dig en annan plats eller period när alla platser är fördelade.

Vad får jag för lön?

Ersättningen för feriepraktiken under sommaren 2019 är 55 kronor per timme. Lönen utbetalas månaden efter utfört arbete och som allra tidigast den 27 augusti. De flesta kommer dock att få sin utbetalning den 27 september.

När får jag besked om praktikplats?

Du kommer att få besked angående feriepraktiken i slutet av maj. Beskedet skickas ut till dig på den e-postadress som du angett i din ansökan.

Ansökningstiden för sommaren 2019 gick ut den 14 april.