Erbjud feriepraktikplats

Nu är det dags för föreningar att anmäla sitt intresse för att ta emot feriepraktikanter under sommaren 2020. Feriepraktiken ger ungdomarna en inblick i arbetslivet och kanske kan hjälpa dem i sitt framtida val av yrke. Uppvidinge kommun betalar hela ersättningen till ungdomarna.

Är du intresserad av att erbjuda feriepraktikplats i din förening? Fyll i intresseformuläret längre ner på sidan senast den 18 mars.

Arbetstider och ersättning

De ungdomar som kan få en praktikplats har gått ut årskurs 9 eller årskurs 1 eller 2 på gymnasiet. Ungdomarna ska ha en utsedd handledare under praktikperioden och får inte ersätta ordinarie personal. Under sommaren påbörjas feriepraktiken vecka 25 och avslutas vecka 32. Perioderna för praktiken är vecka 25-26, vecka 27-28, vecka 29-30 och vecka 31-32.

Handledare och ungdomen kommer överens tillsammans om arbetstider men grunden är att ungdomen ska arbeta 80 timmar under dessa två veckor. Ersättningen för ungdomarna är 55 kronor per timme som betalas ut av kommunen. Eftersom ungdomarna kan vara under 18 år finns det mer information i länkarna längst ner på sidan från Arbetsmiljöverket angående arbetstider och arbetsmiljö för minderåriga.

Fördelning av platser

Arbetsplats och ungdom matchas manuellt. För att matchningen ska bli så bra som möjligt är det viktigt att det finns en utförlig beskrivning av de arbetsuppgifter som ungdomen kommer att utföra. När matchningen är klar skickas information via e-post med vilka ungdomar som kommer att praktisera. Efter godkännande informeras sedan ungdomarna. Vi hoppas att det innebär att både arbetsplatserna och ungdomarna blir nöjda med fördelningen.

Försäkring

Det är arbetsplatsen som tar emot ungdomar på feriepraktik som ansvarar för att det finns en gällande arbetsskadeförsäkring. Ett försäkringscertifikat kommer därför att efterfrågas när matchningen är klar.

Utdrag från belastningsregistret

Kommunen behöver få in ett utdrag från belastningsregistret för de som ska vara handledare. Utdraget ska vara kommunen tillhanda senast den 30 april. Glöm inte att kuvertet från Polisen ska vara oöppnat.

Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter

Så behandlas dina personuppgifter av kommunstyrelsen när det gäller din ansökan om feriepraktik

För att kunna behandla din ansökan om feriepraktik behöver vi behandla och spara dina personuppgifter. Det är i huvudsak ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter. Vi behandlar däremot aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet. De personuppgifter vi behandlar är de du själv anger. Om du inte vill lämna de personuppgifter som vi behöver kan följden bli att vi inte kan erbjuda feriepraktik.

Vi tillämpar alltid gällande personuppgiftslagstiftning när vi behandlar dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för vår behandling är avtal. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge vi behöver ha kontakt med dig och så länge som kommunen kan ha en skyldighet att arkivera dem enligt lag och kommunala bestämmelser. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har i vissa fall även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är kommunstyrelsen. För att utöva dina rättigheter och exempelvis begära ett registerutdrag kan du vända dig till kommunstyrelsen genom att ringa 0474-470 00 eller skicka e-post till info@uppvidinge.se.

Uppvidinge kommun har även ett dataskyddsombud som du kan vända dig till genom att ringa 0481-450 00 eller skicka e-post till dataskyddsombud@nybro.se.

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Kontaktuppgifter hittar du på Datainspektionens hemsida:

www.datainspektionen.selänk till annan webbplats

Hos Datainspektionen hittar du även mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter.

Beskriv utförligt alla arbetsuppgifter som kommer ingå i feriepraktiken.


Ange vilka veckor ni har möjlighet att ta emot en praktikant. Feriepraktiken pågår vecka 25-32.

Ange antal platser som finns under de veckor som ni har angett ovan.


Ange timmar per dag och när arbetsdagen börjar.