Framtidens ledare

Flera personer på en startlinje. Foto.

Uppvidinge och Högsby kommuner startar under hösten 2019 projektet Framtidens ledare för att hjälpa framtida entreprenörer att våga ta steget. Nu kan du anmäla ditt intresse.

Framtidens ledare är ett projekt med målet att hitta 20 adepter som är motiverade att förverkliga nya affärsidéer och sprida framtidstro i bygden. I projektet samarbetar Uppvidinge och Högsby kommuner med Jan och Erlands stiftelse.

Framtidens ledare kommer att pågå mellan den 5 november 2019 och december 2020. Totalt blir det nio träffar med inspiration och studiebesök. Varje deltagare får ett individuellt utvecklingsprogram efter behov och önskemål samt en mentor. Deltagandet är kostnadsfritt.

Projektet inleds den 5 november med en inspirationsträff klockan 12.00-17.00 där Tina Thörner föreläser.

Anmäl ditt intresse

Är du intresserad av att förverkliga nya affärsidéer och utveckla ditt ledarskap? Anmäl ditt intresse genom att fylla i formuläret här på sidan.

Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter

Så behandlas personuppgifter av kommunstyrelsen när det gäller din nominering till Framtidens ledare

För att kunna behandla din nominering till Framtidens ledare behöver vi behandla och spara personuppgifterna. Det är i huvudsak ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter. Vi behandlar däremot aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet. De personuppgifter vi behandlar är de du själv anger. Om du inte vill lämna de personuppgifter som vi behöver kan följden bli att vi inte kan erbjuda feriepraktik.

Vi tillämpar alltid gällande personuppgiftslagstiftning när vi behandlar dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för vår behandling är avtal. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge vi behöver ha kontakt med dig och så länge som kommunen kan ha en skyldighet att arkivera dem enligt lag och kommunala bestämmelser. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har i vissa fall även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är kommunstyrelsen. För att utöva dina rättigheter och exempelvis begära ett registerutdrag kan du vända dig till kommunstyrelsen genom att ringa 0474-470 00 eller skicka e-post till info@uppvidinge.se.

Uppvidinge kommun har även ett dataskyddsombud som du kan vända dig till genom att ringa 0481-450 00 eller skicka e-post till dataskyddsombud@nybro.se.

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Kontaktuppgifter hittar du på Datainspektionens hemsida:

www.datainspektionen.selänk till annan webbplats

Hos Datainspektionen hittar du även mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter.
Varför är du intresserad av att delta i Framtidens ledare? (Du kan välja flera alternativ.) * (obligatorisk)
Varför är du intresserad av att delta i Framtidens ledare? (Du kan välja flera alternativ.)