Råd och tips vid värmeböljor

Skydda dig och dina anhöriga mot värmen i sommar.

Även om höga sommartemperaturer välkomnas med glädje av många är det samtidigt viktigt att vara rädd om både dig själv och dina anhöriga när den extrema värmeböljan slår till. Särskilt viktigt är det att skydda de som tillhör en riskgrupp och är extra utsatta. Äldre personer, kroniskt sjuka och personer med funktionsnedsättning bör vara särskilt försiktiga, men även små barn, gravida och personer som tar medicin bör vara vaksamma i värmen.

Här är några tips på hur du kan skydda dig:

  • Drick mycket vatten
  • Ordna sval miljö
  • Svalka kroppen
  • Lyssna på kroppens egna varningssignaler

Mer information om hur du skyddar dig mot värmen finns på 1177:s hemsida: https://www.1177.se/Kronoberg/liv--halsa/sunda-vanor/rad-vid-mycket-varmt-vader/länk till annan webbplats

Information and guidance in the event of a heatwave in English PDF