Nya rekommendationer från 1 november

En pappa med sin förkylda dotter i famnen. Foto.

Här kan du läsa vilka rekommendationer om att testa sig för covid-19 och att stanna hemma som gäller från den 1 november.

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya rekommendationer om att stanna hemma vid symtom och vem som ska testa sig och när. De gäller från den 1 november. Olika rekommendationer gäller för dig som är fullvaccinerad och för dig som inte är fullvaccinerad.

Observera att de nya rekommendationerna om testning gäller allmänheten och inte personal inom vård och omsorg. Där följs liknande rutiner som tidigare.

Rekommendationer till barn i förskoleåldern, alla fullvaccinerade och de som har haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret

 • De bör stanna hemma om de har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.
 • De behöver som regel inte testa sig för covid-19.

De som har stannat hemma kan komma tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter när de

 • varit feberfria ett dygn och
 • känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom.

I de allra flesta fall innebär det att de behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka.

Individer och vårdnadshavare behöver med stöd av dessa rekommendationer göra en egen bedömning av när de själva eller barnet har ett tillräckligt gott allmäntillstånd för att återgå till förskola, skola, fritidsaktiviteter och arbete.

Rekommendationer till alla vuxna, unga och barn från förskoleklass och äldre, som inte är fullvaccinerade

Följande rekommendationer gäller alla från förskoleklass (från cirka 6 år) och äldre som inte är fullvaccinerade:

 • De bör stanna hemma om de har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.
 • De bör testa sig för covid-19 så snart som möjligt.

De som är ovaccinerade och har testat negativt för covid-19 (inte bär på sjukdomen) kan komma tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter om de

 • varit feberfria ett dygn och
 • känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom.

I de allra flesta fall innebär det att de behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka.

Individer och vårdnadshavare behöver med stöd av dessa rekommendationer göra en egen bedömning av när de själva eller barnet har ett tillräckligt gott allmäntillstånd för att återgå till förskola, skola, aktiviteter och arbete.

Nya rekommendationer från 1 november om testning

Dessa personer rekommenderas testning:

 • Alla barn från förskoleklass och äldre (från cirka 6 år), ungdomar och vuxna som inte är fullvaccinerade eller haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret och har symtom som kan vara tecken på covid-19.
 • Ovaccinerade personer rekommenderas även fortsatt testning efter resa till land utanför Norden, även om de inte har några symtom. De som har haft bekräftad covid-19 under det senaste halvåret samt barn under sex års ålder undantas.

Dessutom rekommenderas dessa grupper testning vid symtom även om de är fullvaccinerade:

 • Personer som bor på särskilt boende eller har hemtjänst.
 • Äldre omsorgstagare på LSS-boenden.
 • Personer som behöver vård eller behandling för symtom på covid-19.
 • Hälso- och sjukvårdspersonal.
 • Omsorgspersonal på särskilt boende eller hemtjänst samt personal på LSS-boenden.
 • Personer som får symtom efter resa i land utanför Norden.

Läs mer om förändringarna från den 1 november på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Folkhälsomyndigheten - Det här gäller från den 1 november Länk till annan webbplats.

Lyssna