Nya åtgärder för att minska smittspridningen

Den 23 december införs nya restriktioner och rekommendationer för att minska smittspridningen av covid-19.

Smittspridningen av covid-19 ökar och därför har Folkhälsomyndigheten beslutat om nya restriktioner och rekommendationer. Syftet med de nya åtgärderna är att bromsa smittspridningen genom att minska antalet kontakter i samhället.

Följande nya åtgärder gäller från och med den 23 december

  • Alla bör undvika miljöer med trängsel.
  • Alla bör arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.
  • För mässor, handelsplatser och platser för kultur- och fritidsverksamheter ställs krav på 10 kvadratmeter per person.
  • Avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning. Däremot kan ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställning och tävlingar fortgå.
  • Smittskyddsåtgärder rekommenderas för utbildningar för vuxna, så att trängsel och stora samlingar undviks. Närundervisning är huvudregeln, men för universitet och högskolor kan undervisning på distans användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna.
  • Bara sittande gäster tillåts på serveringsställen och en meters avstånd mellan olika sällskap krävs.
  • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 personer tillåts bara sittande gäster, oavsett vaccinationsbevis.
  • Utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskapen, en maxstorlek på 8 personer inom sällskapen och ett maxantal på 500 gäster eller deltagare.
  • Vid tillställningar på fler än 500 gäster eller deltagare krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen och en maxstorlek på 8 personer per sällskap.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer utförlig information om vad som gäller för allmänheten och olika verksamheter:

Folkhälsomyndigheten - Åtgärder mot covid-19 i december Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna