Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ökad smittspridning – så arbetar Uppvidinge kommun

Kommunhuset i solsken. Foto.

Uppvidinge kommun arbetar aktivt för att minska smittspridning av covid-19 och upprätthålla service till våra invånare.

Pandemin påverkar alla och får konsekvenser för invånare och användare av kommunens tjänster. Just nu ökar smittspridningen av covid-19 stort och därför behöver vi som kommun anpassa våra verksamheter. Vi följer också Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Här ger vi exempel på hur Uppvidinge kommun arbetar för att hindra smittspridning internt och i samhället och för att stärka och upprätthålla arbetet i kommunens verksamheter.

Anpassning av verksamheter och rutiner

 • Nya rutiner inom kommunal vård och omsorg med förstärkta rutiner för hygien, städning samt munskydd och visir vid nära kontakter.
 • Skola, förskola och fritidshem anpassar sina verksamheter utifrån vad som är möjligt för att minska smittspridning.
 • Vi kartlägger barnomsorgsbehov för vårdnadshavare med samhällsviktig verksamhet inför eventuellt behov av stängning av förskolor eller skolor.
 • Alla som kan ska arbeta hemifrån.

Besök och uthyrning av lokaler

 • Vi återinför ett maxantal för besökare i våra sporthallar och andra lokaler, i våra bibliotek och i kommunhusets reception.
 • Möjlighet till take away återinförs på våra bibliotek. Biblioteken håller dock öppet.
 • Våra mötesplatser som drivs av etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen håller tillfälligt stängt.
 • Säkra mötesplatser och särskilda rutiner för besök på våra särskilda boenden.

Arrangemang och aktiviteter

 • Vissa kommunala arrangemang och aktiviteter ställs om eller skjuts upp.
 • Möten ska i första hand ske digitalt.
 • Vid anmälan av externa evenemang i vår evenemangskalender på uppvidinge.se ska arrangören uppge att Folkhälsomyndighetens restriktioner följs och vilka smittskyddsåtgärder som vidtas.

Samordning, samverkan och ledning

 • Kommunledning och de kommunala bolagen möts varje vecka för samverkan och information.
 • Löpande samordning av pandemifrågor internt och externt.
 • Regelbunden lägesrapportering till Länsstyrelsen i Kronobergs län för vidare rapportering till nationell nivå.
 • Samarbete med andra aktörer, så som smittskyddsläkare och Vårdhygien inom Region Kronoberg, skolchefsnätverk och kriskommunikationsnätverk.

Information och kommunikation

 • Löpande information om pandemin och nya åtgärder och restriktioner till invånare och medarbetare via exempelvis uppvidinge,se, intranät, Uppvidinge Tidning och utskick till olika målgrupper.
 • På olika sätt hjälper vi Region Kronoberg och Folkhälsomyndigheten att sprida information om vaccination mot covid-19.
 • Löpande kontakt med och information till föreningar i kommunen.

Tillsyn av verksamheter

 • Miljö- och byggnadsförvaltningen utför tillsyn på serveringsställen enligt den tillfälliga covid-19-lagen.
 • Samverkan med Länsstyrelsen i Kronobergs län och andra kommuner enligt den tillfälliga covid-19-lagen.

Har du frågor om hur Uppvidinge kommun arbetar? Har du tips om hur vi kan jobba tillsammans för att minska smittspridningen. Hör gärna av dig via e-post, info@uppvidinge.se.

Lyssna